biglogo archivum


20-go lipca br. delegacja MSZ w osobie pana Zbigniewa Cioska zastępcy dyrektora Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą oraz pani Małgorzaty Michalczyk, głównego specjalisty ds. aspektów finansowych i merytorycznych projektów w Referacie ds. Dotacji w Departamencie Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą wraz z panem Andrzejem Kalinowskim kierownikiem Wydziału Konsularnego i Polonii Ambasady RP  w Budapeszcie, odwiedziła Dom Polski im. Jana Pawła II ( patrz zdjęcie obok)  oraz budapeszteński Kościół Polski, stowarzyszenia polonijne: KP pw. św. Wojciecha, Ogólnokrajowy Samorząd Polski i jego instyucje oraz pozostającą w rozbudowie siedzibę ośrodka oświatowo-wychowawczego w Balatonboglár. Polska
delegacja spotkała się również z rzecznik narodowości polskiej w ZN Węgier i przewodniczącą Stołecznego Samorządu Polskiego.  Między innymi omówiano aktualną sytuację funkcjonowania organizacji oraz możliwości rozwoju i współpracy w najbliższej przyszłości.


inf. wł. oraz www.facebook.com/SzentalalbertEgyesulete
fot. Dom Polski

                  

Kontakty

Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech
1102 Budapest, Állomás u. 10.
tel: 36-1/261-1798, 36-1/260-7298
fax: 36-1/909-28-56
e-mail: olko@polonia.hu 

Instytucje OSP 
PDK  |  OUSPiP  |  PIBiM

Rzecznik narodowości polskiej

Dr. Rónayné Słaba Ewa
Lengyel Nemzetiségi Szószólói Iroda
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

 

Początek strony