biglogo archivum


25 lipca w miejscowości Küngös (komitat Veszprém) w tradycyjnej mszy odpustowej ku czci jej patronki - św. Kingi wzięła udział Katarzyna Ratajczak-Sowa kierownik WPE, która powitała zebranych w imieniu Ambasady RP i przekazała zgromadzonym wiernym myśli związane z postacią św. Kingi oraz złożyła wieniec pod pomnikiem Świętej. Uroczystość zaszczyciła swoją obecnością również Pálma Héninger, szefowa kancelarii dr Károlya Kontráta sekretarza stanu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz delegacja Stowarzyszenia św. Kingi ze Starego Sącza, pod przewodnictwem prezesa Stowarzyszenia Mieczysława Witowskiego. Polskie Stowarzyszenie przekazało Stowarzyszeniu św. Kingi w Küngös obraz Świętej przedstawiający jej wizerunek podczas kanonizacji przez Jana Pawła II, 16 czerwca 1999 roku. Podczas uroczystości nastąpiło również poświęcenie nowego sztandaru ofiarowanego Küngös przez miasto Stary Sącz, zawierającego zaktualizowany herb miasta. Dzień wcześniej 24 lipca przy Urzędzie Miasta miało miejsce otwarcie wystawy „30 lat współpracy wyszehradzkiej 1991-2021" oraz odbyła się loteria fantowa, na którą fanty - materiały promocyjne o historii Polski w j. węgierskim oraz płyty z muzyką Chopina przekazała Ambasada RP w Budapeszcie.

ź
ródło: https://www.gov.pl/web/wegry/uroczystosci-ku-czci-sw-kingi-w-kngs

Fot: R. Winerowicz-Papp, E. Stolarek

                  

Kontakty

Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech
1102 Budapest, Állomás u. 10.
tel: 36-1/261-1798, 36-1/260-7298
fax: 36-1/909-28-56
e-mail: olko@polonia.hu 

Instytucje OSP 
PDK  |  OUSPiP  |  PIBiM

Rzecznik narodowości polskiej

Dr. Rónayné Słaba Ewa
Lengyel Nemzetiségi Szószólói Iroda
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

 

Początek strony