biglogo archivum

18 sierpnia 2021 r. w Debreczynie przed kościołem św. Anny nieopodal siedziby tamtejszej kurii biskupiej , na pamiątkę odbytej  do tego miejsca 30 lat temu  pielgrzymki polskiego papieża odsłonięty został pomnik św. Jana Pawła II.

Uroczystości towarzyszyła ekumeniczna msza święta pod przewodnictwem ks. abp. Csaba Ternyáka metropolity egerskiego w obecności księży biskupów Ferenca Palánki,  Nándora Bosáka, Endre Gyulaya, abp. obrządku grekokatolickiego Fülöpa Kocsisa, proboszcza  ks. Zoltána Krakompergera, biskupa kościoła reformowanego Károlya Fekete,  duchownego ewangelickiego Richárda Asztalosa oraz  Barnabása Síposa proboszcza parafii prawosławnej, w obecności dyplomacji, przedstawicieli władz rządowych i samorządowych, miejscowych wiernych, wśród nich Polonii. W uroczystości uczestniczył sekretarz stanu ds. stosunków z kościołem i mniejszościami etnicznymi w Kancelarii Premiera Węgier minister Miklós  Soltész, a ambasadora RP na Węgrzech reprezetowała kierownik Wydziału Polityczno - Ekonomicznego  pani Katarzyna Ratajczak-Sowa, która w swym wystąpieniu między innymi powiedziała:

" Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że nasz rodak ma takie szczególne miejsce w sercach Węgrów. Karol Wojtyła kochał Węgry, w latach swych studiów przybył jako turysta do Máriapócs, a w latach siedemdziesiątych odwiedzał z posługą kapłańską polskich robotników pracujących w cukrowni w Kaba. Był pierwszym papieżem, który odwiedził Węgry - było to w 1991 roku, kolejną podróż apostolską odbył tutaj w roku 1996. Właśnie 30 lat temu odwiedził Debreczyn, a my po 30 latach możemy być tu, świętować, razem się modlić i wspominać go." 

Najnowszy pomnik św. Jana Pawła II na Węgrzech to - 180 centymetrowa rzeźba z brązu autorstwa  węgierskiego artysty Jenő Kovácsa.  Uroczystości wspomnieniowe poświęcone św. Janowi Pawłowi II w Debreczynie odbywały się od 16-18 sierpnia.

inf. wł./fot.Terenyi Csaba

 

                  

Kontakty

Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech
1102 Budapest, Állomás u. 10.
tel: 36-1/261-1798, 36-1/260-7298
fax: 36-1/909-28-56
e-mail: olko@polonia.hu 

Instytucje OSP 
PDK  |  OUSPiP  |  PIBiM

Rzecznik narodowości polskiej

Dr. Rónayné Słaba Ewa
Lengyel Nemzetiségi Szószólói Iroda
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

 

Początek strony