biglogo archivum

1 października w Keszthely w Teatrze Balaton, została otwarta wystawa pt. "Szacunek dla konsulów honorowych". Biorąc pod uwagę rewolucję w Polsce i na Węgrzech w roku 1956, wystawa miała akcent: "Polsko-węgierska przyjaźń w dyplomacji cywilnej".

Wystawę przygotowało węgierskie Ministerstwo Spraw Zangranicznych z pomocą konsula honorowego w Keszthely oraz z tamtejszym Centrum Kultury im. Karola Goldmarka.

Po koncercie kameralnym wystawę otworzyła radna Samorządu w Keszthely p. Raffai-Réz Ildikó. Następnie konsul honorowy RP w Keszthely dr Cséby Géza wygłosił wykład nt. "Polska na czele, podążajmy drogą węgierską" Pamięć o roku 1956. ("Lengyelország utat mutat, kövessük a magyar utat")

Po wykładzie konsula honorowego Dr Pintér István komisarz ministra ds. konsulów honorowych (Ministerstwo Spraw Zagranicznych Węgier) opowiedział historię honorowych placówek konsularnych i o powstaniu tej wystawy. Wśród  zaproszonych gości był kierownik Wydziału Konsularnego i Polonii Ambasady RP w Budapeszcie Andrzej Kalinowski, a także wydarzenie swoją obecnością zaszczycili konsulowie honorowi: Dr Koósz Attila (Chorwacja), Neubeuer Edit (Finlandia), Kator György (Finlandia), Udvarhelyi Miklós (Austria) i Horváth Zoltán (Ukraina).

Wystawa czynna będzie do 20 października br.

 

Inf i fot. Cs.G.

                  

Kontakty

Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech
1102 Budapest, Állomás u. 10.
tel: 36-1/261-1798, 36-1/260-7298
fax: 36-1/909-28-56
e-mail: olko@polonia.hu 

Instytucje OSP 
PDK  |  OUSPiP  |  PIBiM

Rzecznik narodowości polskiej

Dr. Rónayné Słaba Ewa
Lengyel Nemzetiségi Szószólói Iroda
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

 

Początek strony