biglogo archivum

 

23 października (w godzinach porannych), z okazji 65. rocznicy wybuchu Powstania Węgierskiego proboszcz Polskiej Parafii Personalnej na Węgrzech ks. Krzysztof Grzelak SChr. wraz z księdzem Péterem Kertészem proboszczem kościoła rzymsko-katolickiego na Csepelu (Kisboldogasszony templom)  sprawowali Mszę Swiętą w intencji narodu węgierskiego i za poległych w walce o wolność.

Obok węgierskich wiernych, władz Csepela, obecne były delegacje polskich miast partnerskich przybyłe z Wołomina i Kielc, rzecznik narodowości polskiej w ZN Węgier, przedstawiciele miejscowego samorządu polskiego. 

 

inf. wł. fot.źródło: https://www.facebook.com/search/top?q=borb%C3%A9ly%20l%C3%A9n%C3%A1rd

                  

Kontakty

Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech
1102 Budapest, Állomás u. 10.
tel: 36-1/261-1798, 36-1/260-7298
fax: 36-1/909-28-56
e-mail: olko@polonia.hu 

Instytucje OSP 
PDK  |  OUSPiP  |  PIBiM

Rzecznik narodowości polskiej

Dr. Rónayné Słaba Ewa
Lengyel Nemzetiségi Szószólói Iroda
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

 

Początek strony