biglogo archivum

1 listopada - w Dniu Wszystkich Świętych - proboszcz Polskiej Parafii Personalnej na Węgrzech ks. Krzysztof Grzelak SChr sprawował  polową mszę świętą na polskiej kwaterze wojskowej peszteńskiego cmentarza Rákoskeresztúr.

Na krzyżu znajdującym się w centralnej części kwatery widnieją słowa: " Pamięci polskich uchodźców cywilnych i wojskowych internowanych w latach 1939-1944 w Królestwie Węgier - Rząd Rzeczypospolitej Polskiej w 2009 roku". Złożono tam kwiaty, zapalono znicze. Obok członków polskiej wspólnoty parafialnej, przedstawicieli organizacji polonijnych, na Mszy Świętej obecni byli: ambasador RP na Węgrzech prof. Jerzy Snopek, rzecznik narodowości polskiej w ZN Węgier dr Ewa Rónay, a także sprawująca tę funkcję w pierwszej kadencji parlamentarnej  dr Csúcs Lászloné Halina wraz z rodziną oraz  przewodnicząca OSP Maria Felföldi. 

W bezpośrednim sąsiedztwie budapeszteńskiej kwatery wojskowej znajduje się niewielka kwatera grobów cywilnych. Spoczywają tam znane postaci życia polonijnego na Węgrzech ( między innymi) Julia Koziorowski, Maria Buzásiné, Helena Révész, Jerzy Kochanowski, Bolesław Bem. 

Ziemia węgierska kryje prochy wielu tysięcy Polaków. Polskie groby rozsiane są po całym kraju i niemal na każdym tutejszym cmentarzu znajdują się płyty nagrobne z polskimi nazwiskami. Najstarszym polskim cmentarzem pochodzącym z pierwszej połowy XVIII wieku i czynnym do połowy XX wieku, jest położony w lasach obecnego Parku Narodowego w Aggtelek cmentarz w Derenku, pozostałość po ruinach najstarszej polskiej wsi na Węgrzech, ale najwięcej grobów - na terenie całego kraju -  z prochami naszych rodaków pozostało po II wojnie światowej, a w czterech miejscowościach Węgier: w Budapeszcie

(Rákoskeresztúr) , Egerze, Győr i Budakeszi, dzięki staraniom ówczesnego Ogólnokrajowego Samorządu Polskiego, Ambasady i Konsulatu RP na Węgrzech oraz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie od 11 lat znajdują się polskie kwatery wojskowe.

 (b. fot. C  B.Pál)

                  

Kontakty

Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech
1102 Budapest, Állomás u. 10.
tel: 36-1/261-1798, 36-1/260-7298
fax: 36-1/909-28-56
e-mail: olko@polonia.hu 

Instytucje OSP 
PDK  |  OUSPiP  |  PIBiM

Rzecznik narodowości polskiej

Dr. Rónayné Słaba Ewa
Lengyel Nemzetiségi Szószólói Iroda
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

 

Początek strony