biglogo archivum

Profesor Janusz Bańczerowski, slawista i polonista pracuje na Uniwersytecie im. Eötvösa Loranda w Budapeszcie, gdzie był dyrektorem Instytutu Filologii Słowiańskiej i Bałtyckiej 2 stycznia 2021 r. ukończył osiedemdziesiąt lat.

Urodził się w 1941 roku w Ożarowie. W 1970 roku uzyskał tytuł doktora w dziedzinie językoznawstwa stosowanego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1989 obronił doktorat na Węgierskiej Akademii Nauk. Rok później uzyskał habilitację oraz tytuł profesora zwyczajnego.

Podczas studiów językoznawczych zajmował się komparatystyką językową, a jego zainteresowania badawcze obejmowały języki słowiańskie, bałtyckie oraz sanskryt. W latach 1970-1989 prowadził kurs języka polskiego w Instytucie Polskim w Budapeszcie. Od 1982 roku wykładał na polonistyce ETLE. Pełnił funkcję kierownika Katedry Filologii Polskiej, dyrektora Instytutu Filologii Słowiańsko-Bałtyckiej oraz Doktorskiej Szkoły Językoznawczej. Wykładał na Uniwersytecie w Veszpérem i w Pécsu. Miał stypendium profesorskie I. Széchenyiego (2000-2004). Wielokrotnie uczestniczył w Międzynarodowym Kongresie Slawistów.  Redagował ostatni tom Karpackiego Atlasu Dialektologicznego. W 2016 roku otrzymał Nagrodę Polonicum za wybitne osiągnięcia w krzewieniu języka polskiego oraz wiedzy o polskiej kulturze i historii na świecie. Poza Węgrami, osoba Pana Profesora jest dobrze znana i doceniana w całej Europie. Wymownym tego dowodem, poza licznymi zagranicznymi konferencjami i wykładami, sá setki naukowych publikacji z zakresu lingwistyki opublikowane m.in. w językach: węgierskim, polskim, rosyjskim, chorwackim, serbskim, słowackim, angielskim i niemieckim.

Uroczystość urodzinowa ( ze względu na pandemię) odbyła się 8 listopada w salach ELTE, a przyszli  nań przedstawiciele węgierskiego świata nauki, Polonii - wśród nich obecne były panie rzecznik narodowości polskiej w ZN Węgier minionej i obecnej kadencji: dr Csúcs Lászlóné Halina i dr Rónayné Słaba Ewa, przyjaciele i znajomi Jubilata, studenci, współpracownicy z Katedry Filologii Polskiej ELTE, przybył ambasador RP na Węgrzech prof.

Jerzy Snopek wraz z małżonką. Była promocja specjalnie wydanego na 80-te urodziny Profesora tomu jubileuszowego, życzenia, listy gratulacyjne.

red.GP-fot.I.Kolasińska-ELTE  

                  

Kontakty

Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech
1102 Budapest, Állomás u. 10.
tel: 36-1/261-1798, 36-1/260-7298
fax: 36-1/909-28-56
e-mail: olko@polonia.hu 

Instytucje OSP 
PDK  |  OUSPiP  |  PIBiM

Rzecznik narodowości polskiej

Dr. Rónayné Słaba Ewa
Lengyel Nemzetiségi Szószólói Iroda
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

 

Początek strony