biglogo archivum

21 listopada w naszym kościele polskim w Budapeszcie obchodziliśmy  uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata,  katolicką uroczystość liturgiczną ku czci Chrystusa Króla obchodzoną w ostatnią niedzielę roku liturgicznego.

Uroczystość tę wprowadził do liturgii Kościoła katolickiego papież Pius XI 11 grudnia 1925. Papież nakazał aby we wszystkich kościołach tego dnia po nabożeństwie głównym przed wystawionym Najświętszym Sakramentem odmówiono litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu. Początkowo święto obchodzone było w ostatnią niedzielę października. Reforma soborowa (1969) zmieniła nazwę święta (z Chrystusa Króla na Chrystusa Króla Wszechświata) oraz przeniosła święto na ostatnią niedzielę roku kościelnego dla podkreślenia, że wszystko, co rodzaj ludzki w nadprzyrodzonym i przyrodzonym porządku posiada i czego się spodziewa, ma swój początek i mieć będzie swój chwalebny koniec w Jezusie Chrystusie. Swoje święto w tym dniu obchodzą również Chrystusowcy – czyli Towarzystwo Chrystusowe Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej oraz Misjonarki Chrystusa Króla do którego należy Proboszcz Polskiej Parafii Personalnej na Węgrzech ks. Krzysztof Grzelak SChr. oraz pracujące w Budapeszcie siostry misjonarki s. Stanisława Kwiręg MChr. i Weronika Jaworska MChr. W imieniu budapeszteńskiej społeczności parafialnej Księdzu jak i Siostrom życzenia obfitości łask bożych i dalszych sukcesów w pracy na rzecz naszej Polonii złożyła Elżbieta Molnárné-Cieślewicz..

 

inf. wł. fot. B.Pál 

 

                  

Kontakty

Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech
1102 Budapest, Állomás u. 10.
tel: 36-1/261-1798, 36-1/260-7298
fax: 36-1/909-28-56
e-mail: olko@polonia.hu 

Instytucje OSP 
PDK  |  OUSPiP  |  PIBiM

Rzecznik narodowości polskiej

Dr. Rónayné Słaba Ewa
Lengyel Nemzetiségi Szószólói Iroda
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

 

Początek strony