biglogo archivum

25 grudnia w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia, świętujemy przyjście na świat Jezusa Chrystusa. W dniu tym proboszcz Polskiej Parafii Personalnej na Węgrzech ks Krzysztof Grzelak SChr. sprawował uroczystą Mszę Świętą.

Tajemnica Narodzenia Pańskiego każe nam otworzyć się na dar Syna Bożego, który dla naszego zbawienia stał się Człowiekiem. Kontemplujemy odwieczne Słowo Boże, które przyjęło nasze człowieczeństwo, aby dać nam udział w swoim bóstwie. Syn Boży, stając się Człowiekiem, uniżył samego siebie, ogołocił się z chwały, ale "Bóg wywyższył Go ponad wszystko i darował Mu imię ponad wszelkie imię" (Flp 2,9-10). Chrystus ukazuje nam prawdziwe oblicze człowieka i wzywa odkupioną ludzkość do udziału w Jego Boskim życiu. Jest to fundament chrześcijańskiej antropologii. Boże Narodzenie było zawsze uważane za święto niezwykle ważne i rodzinne, nazywano je również Godami lub ,,godnimi świętami". Był to czas spokoju, powagi i radości.

Ksiądz proboszcz na zakończenie Mszy Świętej w imieniu swoim i Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla pracujących w naszej parafii, złożył wszystkim wiernym obecnym osobiście na Mszy Świętej, a także tym, którzy uczestniczyli w niej za pośrednictwem łącza internetowego, życzenia aby Chrystus Narodzony tchnął we wszystkich uczucie spokoju serca, byśmy odpoczęli od codziennej zawieruchy i odnaleźli wytchnienie jakie jest obecne przy żłóbku betlejemskim.

 

inf. wł. fot. B.Pál    

                  

Kontakty

Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech
1102 Budapest, Állomás u. 10.
tel: 36-1/261-1798, 36-1/260-7298
fax: 36-1/909-28-56
e-mail: olko@polonia.hu 

Instytucje OSP 
PDK  |  OUSPiP  |  PIBiM

Rzecznik narodowości polskiej

Dr. Rónayné Słaba Ewa
Lengyel Nemzetiségi Szószólói Iroda
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

 

Początek strony