biglogo archivum

13 lutego Stowarzyszenie Katolików Polskich na Węgrzech p.w. św. Wojciecha zaprosiło do Domu Polskiego na spotkanie autorskie z  Konradem Sutarskim (ur. w Poznaniu, w 1934 r.), żyjącym na Węgrzech od 1965 roku polskim poetą, eseistą i tłumaczem.

Laureatem najważniejszej węgierskiej pozarządowej nagrody im. Gábora Bethlena (1992) oraz trzech najwyższych nagród państwowych: narodowościowej (2014), muzealniczej im. Móry Ferenca (2016) oraz literackiej im. Józsefa Attili (2019), zaś w Polsce odznaczonym medalem Zasłużony Kulturze Polskiej - Gloria Artis ( 2016).

Spotkanie prowadził historyk prof. dr. Konrád Salamon , a teksty węgierskie czytał tłumacz ( syn autora) Szabolcs Sutarski.

Zaprezentowane zostały dwie najnowsze wydane w 2022 roku w Polsce książki autorstwa Konrada Sutarskiego "Co przyniesiesz XXI wieku. Pozycja ukazała się w Wydawnictwie Antyk Marcin Dybowski i opatrzona jest przedmową autorską i apelem w obronie chrześcijańskiej Europy (fragmenty): "Europa zatraca swój dotychczasowy charakter i wiara chrześcijańska - szczególnie w Europie Zachodniej - przestaje być ważna, przestaje wskazywać ludziom kierunek moralności. Ulega rozbiciu dotychczasowy system wartości, aby i chrześcijanie przestali wiedzieć, co dobre, a co złe. Stąd mój apel do poetów, pisarzy, o obronę dotychczasowych wartości". Drugą zaprezentowaną wydaną w tym samym wydawnictwie w języku polskim w br. jest książka "Wyszehradzkie przymierze w świetle dyktatu pokojowego w Trianon".

W roku 2020 Konrad Sutarski, w setną rocznicę dyktatu pokojowego w wersalskim Trianon, napisał historię tego dyktatu i dróg prowadzących do niego. Jednocześnie wyjaśnił w przeciwieństwie do szeregu węgierskich historyków, iż nie Węgrzy jako naród są winni tej grabieży w sytuacji, kiedy przez stulecia broniąc siebie, równocześnie bronili razem z Polakami chrześcijańskiej Zachodniej Europy. Autor podkreśla, iż Węgrzy byli i są narodem wyróżniającym się w świecie, narodem wielkim, ważnym, niezależnie od trianońskiej tragedii, wielkości terytorialnej czy liczby ludności.

Zaprezentowano również węgierskie wydania tych książek.

W spotkaniu uczestniczyli Polacy i Węgrzy, a wśród nich obecny był przybyły z Polski prof. dr hab. Arkadiusz Adamczyk zastępca Przewodniczącego Rady Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka w Warszawie, kierownik Wydziału Konsularnego i Polonii Ambasady RP w Budapeszcie Andrzej Kalinowski oraz proboszcz Polskiej Parafii Personalnej na Węgrzech ks. Krzysztof Grzelak SChr.

 

inf. wł. fot. B.Pál

                  

Kontakty

Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech
1102 Budapest, Állomás u. 10.
tel: 36-1/261-1798, 36-1/260-7298
fax: 36-1/909-28-56
e-mail: olko@polonia.hu 

Instytucje OSP 
PDK  |  OUSPiP  |  PIBiM

Rzecznik narodowości polskiej

Dr. Rónayné Słaba Ewa
Lengyel Nemzetiségi Szószólói Iroda
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

 

Początek strony