biglogo archivum

15 lutego w Budapeszcie zebrał się Ogólnokrajowy Samorząd Polski. Zebranie było prawomocne uczestniczyło w nim 13 radnych. Między innymi wysłuchano sprawozdania przewodniczącej samorządu z działalności OSP w okresie pomiędzy zebranami plenarnymi.

Samorząd zatwierdził projekt budżetu na rok 2022, ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Ogólnokrajowej Szkoły Polskiej na Węgrzech, a także plan pracy Komisji Koordynacyjnej OSP. Mówiono o zadaniach związanych z przebiegiem kampanii wyborczej rzecznika narodowości polskiej w Zgromadzeniu Narodowym Węgier i wykorzystaniu funduszy przeznaczonych  na tę kampanię, a także o rządowych węgierskich dotacjach przyznanych polskim organizacjom i samorządom aplikującym w konkursach w roku bieżącym. Przewiduje się, że kolejne zebranie plenarne OSP odbędzie się w maju. Dalsze szczegóły dotyczące przebiegu zebrania znajdują się w protokole z tego zebrania, który w niedługim czasie będzie dostępny na stronie: www.lengyelonkormanyzat.hu

inf. wł.

                  

Kontakty

Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech
1102 Budapest, Állomás u. 10.
tel: 36-1/261-1798, 36-1/260-7298
fax: 36-1/909-28-56
e-mail: olko@polonia.hu 

Instytucje OSP 
PDK  |  OUSPiP  |  PIBiM

Rzecznik narodowości polskiej

Dr. Rónayné Słaba Ewa
Lengyel Nemzetiségi Szószólói Iroda
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

 

Początek strony