biglogo archivum

1 sierpnia o Godzinie "W" na cmentarzu alianckim w Solymár koło Budapesztu gdzie spoczywają prochy 37 polskich lotników, którzy zostali zestrzeleni nad Węgrami, służąc w siłach RAF-u, a w dniu 1 sierpnia 1944 roku spieszyli na pomoc walczącej Warszawie, Polskie Stowarzyszenie Kulturalne im.J.Bema na Węgrzech było organizatorem symbolicznego spotkania upamiętniającego wybuch Powstania Warszawskiego.

W tym roku przebiegało ono w kameralnym gronie. W imieniu Ambasady RP na Węgrzech wieniec złożył pan ambasador Sebastian Kęciek, który do Solymáru przybył wraz z Rodziną, a towarzyszył mu  kierownik Wydziału Konsularnego i Polonii Andrzej Kalinowski oraz attaché obronności i lotnictwa Polski płk Sławomir Mnitowski. Obecna była rzecznik narodowości polskiej w Zgromadzeniu Narodowym Węgier dr Rónayné Słaba Ewa, przewodnicząca Ogólnokrajowego Samorządu Polskiego na Węgrzech Maria Felföldi. Stowarzyszenie Katolików Polskich na Węgrzech p.w. św. Wojciecha reprezentowała prezes Katarzyna Takácsné Kalińska. Obecny był proboszcz Polskiej Parafii Personalnej na Węgrzech ks. Krzysztof Grzelak SChr, który wygłosił modlitwę, wspominając w niej o zmarłych, a także odwołał się do pamięci o Węgrach, którzy uczestniczyli w Powstaniu Warszawskim. Przybyli przewodniczący Samorządów Polskich III i XII dzielnicy Budapesztu Korinna Wesolowski i Jonathan Andrzej Bender. Następnie przy głównym krzyżu cmentarza w asyście warty zaciągniętej przez członków Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej Legionu Polskiego złożono wieńce, a na grobach, w których spoczywają prochy Polaków położono kwiaty i zapalono znicze. Funkcję gospodarza spotkania z ramienia Polskiego Stowarzyszenia Kulturalnego im.J.Bema sprawował prezes Alfred Wtulich. 

Tradycja zbierania się budapeszteńskiej Polonii w dniu 1 sierpnia na cmentarzu w Solymár została zapoczątkowana przez PSK im. J.Bema i ówczesnego konsula RP na Węgrzech przed 28 laty i jest dowodem hołdu oddawanego powstańcom i mieszkańcom Warszawy. 

inf. GP, fot. B.Pál

 

 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

Kontakty

Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech
1102 Budapest, Állomás u. 10.
tel: 36-1/261-1798, 36-1/260-7298
fax: 36-1/909-28-56
e-mail: olko@polonia.hu 

Instytucje OSP 
POKO  |  OSP  |  PIBiM

Rzecznik narodowości polskiej

Dr. Rónayné Słaba Ewa
Lengyel Nemzetiségi Szószólói Iroda
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

 

Początek strony