biglogo archivum

26 sierpnia tradycyjnie w budapeszteńskim Kościele Skalnym proboszcz Polskiej Parafii Personalnej na Węgrzech ks. Krzysztof Grzelak SChr. sprawował polskojęzyczną Mszę Świętą w uroczystość Najświętszej Marii Panny Częstochowskiej.

Dzieje tego niecodziennego, wydrążonego w skale kościoła sięgają pierwszej połowy minionego stulecia, kiedy to z inicjatywy Gyuli Pfeifera na wschodnim stoku Góry Gellérta, kościół ów wybudowano. W maju 1934 roku w pobliskim klasztorze zamieszkali przybyli  z Jasnej Góry ojcowie paulini. W okresie II wojny światowej w Kościele Skalnym na polskich nabożeństwach w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej gromadzili się polscy uchodźcy cywilni i żołnierze WP, internowani na Węgrzech. Modlili się o "szczęśliwy i rychły powrót do Wolnej i Niepodległej Ojczyzny - Polski". Wówczas opiekę duszpasterską sprawował nad nimi prowincjał paulinów na Węgrzech o.Michał Zembrzuski, a od października 1939 roku w klasztorze ojców paulinów miało swą siedzibę duszpasterstwo nad uchodźcami polskimi, którym kierował biskup wrocławski ks. Karol Radoński.

W 1950 roku władze komunistyczne, klasztor zamieniły na internat szkoły baletowej, a kościół na magazyn. Zniszczeniu uległy wszystkie ołtarze, paramenty i obrazy, w tym również obraz Matki Bożej Jasnogórskiej. W 1989 roku klasztor i grota kościoła zostają zwrócone węgierskim władzom kościelnym, a w 1992 roku kościół ponownie poświęcono i rozpoczęto regularne odprawianie mszy świętych. W 1994 roku warszawskie Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Węgierskiej im.Józsefa Antalla - seniora, reprezentujące wszystkich uchodźców z lat II wojny światowej na Węgrzech, w duchu wdzięczności, ofiarowało kościołowi, nowy ołtarz z kopią cudownego wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej, a także tablice pamiątkowe. Autorem rzeźby polskiego orła w koronie, w sercu którego znajduje się namalowana przez siostrę Teresę Błaszczyk ze Zgromadzenia SS.Franciszkanek - Rodziny Maryi, podobizna Jasnogórskiej Pani , a także krat ozdobnych, jest profesor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie dr hab., znakomity artysta rzeźbiarz Bronisław Chromy.

 

26 sierpnia przypada uroczystość Matki Boskiej Częstochowskiej. Na początku XX wieku święto to ustanowił papież Pius X, a w 1931 roku papież Pius XI wyraził zgodę, by było ono obchodzone na terenie wszystkich katolickich diecezji w Polsce. Uroczystość Matki Boskiej Częstochowskiej jest świętem stałym podczas którego polscy wierni modlitwą proszą o dalszą opiekę  Matki Bożej Jasnogórskiej. Tak było też w Budapeszcie, gdzie obok węgierskich braci paulinów pracuje polski duchowny o. Roman Majewski OSPPE, który w imieniu gospodarzy przywitał polskich gości. 

oprc. BBSz, fot. B.Pál

                  

Kontakty

Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech
1102 Budapest, Állomás u. 10.
tel: 36-1/261-1798, 36-1/260-7298
fax: 36-1/909-28-56
e-mail: olko@polonia.hu 

Instytucje OSP 
PDK  |  OUSPiP  |  PIBiM

Rzecznik narodowości polskiej

Dr. Rónayné Słaba Ewa
Lengyel Nemzetiségi Szószólói Iroda
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

 

Początek strony