biglogo archivum

12 września 1943 roku, przebywający wówczas w Fehérvárcsurgó polscy uchodźcy wojskowi, w podziękowaniu za opiekę z jaką spotkali się ze strony Węgrów w czasie trudnego , wojennego okresu , wykonali i wznieśli  pomnik „Królowej Pokoju”, który do dziś stoi w centralnym punkcie tej miejscowości.

Inicjatorką i organizatorką opieki nad polskimi żołnierzami, zapewnienia im pracy i warunków do życia  była  hrabina Margit Wenckheim, wdowa po hrabim Józsefie Károlyim, aktywna działaczka ówczesnego Związku Węgiersko – Polskiego.

 12 września 2022 roku, na uroczystości przed pomnikiem, obok mieszkańców i przedstawicieli władz miejscowości z burmistrzem Krisztiánem Temesvári na czele, przybyły delegacje współpracujących ze sobą bibliotek  Opola i Székesfehérvár, a także reprezentanci polskiego samorządu i Polonii z tego węgierskiego miasta, wraz z ppłk Grzegorzem Olszowskim, przedstawicielem grupy polskich oficerów pełniących tutaj służbę wojskową.

Zabrzmiały hymny Polski i Węgier, wygłoszono krótkie przypomnienie ówczesnych wydarzeń i historii powstania pomnika, złożono wieńce i kwiaty.

 Po krótkiej, podniosłej uroczystości  polscy i polonijni goście udali się  do pałacu, w którym Károlyi György – wnuk hrabiny – i jego małżonka przedstawili jego historię , pokazali wnętrza pałacowe z dwoma bibliotekami i archiwum, a także oryginalne, stare zdjęcia dotyczące budowy i odsłonięcia pomnika.

Delegacja Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Emanuela Smołki w Opolu i kierownictwo Biblioteki im. Mihálya Vörösmartyego w Székesfehérvár, w dniu 15 września br podpiszą porozumienie o wieloletniej współpracy. Będzie ono kontynuacją porozumienia, które przez kilka ostatnich lat z powodzeniem realizowano ku zadowolwniu obydwu stron , przy aktywnej współpracy  samorządu polskiego i Polonii z Székesfehérváru.

/inf. ans, fot. E.Lazár/

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

Kontakty

Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech
1102 Budapest, Állomás u. 10.
tel: 36-1/261-1798, 36-1/260-7298
fax: 36-1/909-28-56
e-mail: olko@polonia.hu 

Instytucje OSP 
POKO  |  OSP  |  PIBiM

Rzecznik narodowości polskiej

Dr. Rónayné Słaba Ewa
Lengyel Nemzetiségi Szószólói Iroda
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

 

Początek strony