biglogo archivum

27 września w Budapeszcie na zebraniu plenarnym obradował Ogólnokrajowy Samorząd Polski. Pierwsza część posiedzenia dotyczyła modyfikacji budżetu OSP na rok bieżący, jak również ustalenia nowych stawek diet dla radnych tego samorządu.

Wprowadzono poprawki do zasad działania Ogólnokrajowej Szkoły Uzupełniającej i Przedszkola. Samorząd postanowił, że do prac Krajowej Rady Narodowościowej  ( Országos Nemzetiségi Tanács) ponownie deleguje dyrektor OSUiP Annę Lang. Samorząd postanowił rozpisać konkursy na stanowiska: dyrektora Polskiego Ośrodka Badawczego i Muzeum, a także redaktora naczelnego miesięcznika "Polonia Węgierska" -  wymogi obu konursów będą dostępne na stronie: www.lengyelonkormanyzat.hu . Ponadto wiele czasu poświęcono omówieniu spraw związanych z formami działania Ośrodka Oświatowego w Balatonboglár i konieczności modyfikacji zasad działania Polskiego Ośrodka Kulturalno-Oświatowego. Szczegóły dotyczące zebrania niebawem będą dostępne w protokole na stronie www.lengyelonkormanyzat.hu.

Zebranie było prawomocnym uczestniczyło w nim 14 radnych OSP, a termin kolejnego plenarnego posiedzenia wstępnie ustalono na 1 grudnia br.

inf.wł. fot. MM     

                  

Kontakty

Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech
1102 Budapest, Állomás u. 10.
tel: 36-1/261-1798, 36-1/260-7298
fax: 36-1/909-28-56
e-mail: olko@polonia.hu 

Instytucje OSP 
PDK  |  OUSPiP  |  PIBiM

Rzecznik narodowości polskiej

Dr. Rónayné Słaba Ewa
Lengyel Nemzetiségi Szószólói Iroda
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

 

Początek strony