biglogo archivum

Wydarzenie miało miejsce 8 października na Óbudzie. Otworzyła je rozmowa o życiu bł. ks. Jerzego Popiełuszko w Kaszásdűlői Kulturális Központ.

Mszy Swiętej przewodniczył ks. dr Ferenc Cserháti biskup pomocniczy Diecezji Ostrzyhomsko-Budapeszteńskiej sprawujący opiekę duszpasterską nad Węgrami za granicą i obcokrajowcami mieszkającymi na Węgrzech w asyście polskich kapłanów  ks. Marka Grygiela SChr. Delegata Przełożonego Generalnego Towarzystwa Chrystusowego,  ks. Leszka Kryży  - SChr. dyrektora Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy Konferencji Episkopatu Polski, ks. Krzysztofa Grzelaka  - SChr. proboszcza Polskiej Parafii Personalnej na Węgrzech, ks. Bogumiła Lempkowskiego z Suchowoli duchownych węgierskich m.in. proboszcza kościoła pw. Matki Bożej Kamiennej na Óbudzie ks. Andrása Szili, ks. dziekana Lajosa Bajcsi i ks. Gergő Bese.

 W uroczystej Mszy Swiętej uczestniczył Sebastian Kęciek – ambasador RP na Węgrzech, Łukasz Kudlicki  -  minister,  Szef Gabinetu Politycznego Wicepremiera Mariusza Błaszczaka, burmistrz III dzielnicy dr Laszló Kiss, Andrzej Melak prezes Komitetu Katyńskiego, dyrektor Instytutu Polskiego w Budapeszcie Joanna Urbańska, Ryszard Walczak - przewodniczący Ogólnopolskiego Komitetu Pamięci Ks. Jerzego Popiełuszki, delegacja z Suchowoli w osobach: Lesława Majewskiego i Ignacego Kickiego. Przybyła z Polski  Grażyna Siemion siostrzenica ks. Jerzego Popiełuszki. Obecni byli przedstawiciele dzielnicowych samorządów polskich z Budapesztu, dyrektor POKO Zdzisława Molnárné Sagun, a także delegacje organizacji polonijnych Stowarzyszenia Katolików Polskich na Węgrzech p.w. św. Wojciecha i Polskiego Stowarzyszenia Kulturalnego im. J.Bema z ich prezesami: Katarzyną Takácsné Kalińską i Alfredem Wtulichem. Wierni polscy i węgierscy. 

Mszę Swiętą poprzedziła polsko-węgierska rozmowa panelowa o życiu bł. ks. Jerzego Popiełuszko w Kaszásdűlői Kulturális Központ.

Relikwię bł. ks. Jerzego Popiełuszki delegacji Óbudy przekazał Metropolita Warszawski abp Kazimierz Nycz  13 września br.: burmistrzow dr Laszló Kissowi i ks. Andrásowi  Szili. Swiadkami tej uroczystości były panie: ambasador Węgier w Polsce dr Kovács Orsolya Zsuzsanna, burmistrz warszawskiego Bemowa ( dzielnica partnerska Obudy) Urszula Kierzkowska i przewodnicząca Samorządu Polskiego III dzielnicy Budapesztu Korinna Wesolowski. 

W 2016 roku przy kościele Matki Bożej Kamiennej na Óbudzie  powstało miejsce pamięci bł. ks. Jerzego Popiełuszki -  kamienny różaniec, na którym wyryto myśli przewodnie jego życia i fragmenty homilii. Zarówno miejsce pamięci bł. ks. Jerzego Popiełuszko jak i sprowadzenie relikwii do wspomnianego kościoła było możliwe m.in. dzięki staraniom Samorządu Polskiego na Óbudzie, a ( między innymi) jego przewodnicząca Korinna Wesolowski 8 października podczas Mszy Swiętej otrzymała Medal Ogólnopolskiego Komitetu Pamięci ks. Jerzego Popiełuszki „ Zło dobrem zwyciężaj”, który wręczył jej Andrzej Melak prezes Komitetu Katyńskiego i przedstawicielka rodziny bł. ks. J.Popiełuszki pani Grażyna Siemion. Krzyżami świętymi z relikwiami bł. ks. J.Popiełuszki obdarowani zostali: ks. biskup dr Ferenc Cserháti, ks. proboszcz András Szili  i dr Imre Molnár historyk, orędownik kultu polskiego kapłana wolności na Węgrzech.  Autorem relikwiarza jest węgierski artysta rzeźbiarz – twórca wielu znanych pomników o tematyce polsko-węgierskiej Dávid Tóth.       

                  

Kontakty

Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech
1102 Budapest, Állomás u. 10.
tel: 36-1/261-1798, 36-1/260-7298
fax: 36-1/909-28-56
e-mail: olko@polonia.hu 

Instytucje OSP 
PDK  |  OUSPiP  |  PIBiM

Rzecznik narodowości polskiej

Dr. Rónayné Słaba Ewa
Lengyel Nemzetiségi Szószólói Iroda
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

 

Początek strony