biglogo archivum

11 listopada  w 104. rocznicę odzyskania przez naszą Ojczyznę niepodległości po 123 latach niewoli austriackiej, pruskiej i rosyjskiej.

W godzinach przedpołudniowych  Sebastian Kęciek ambasador Polski na Węgrzech w asyście przedstawicieli dyplomacji wśród nich: kierownika Wydziału Konsularnego i Polonii Andrzeja Ryszarda Kalinowskiego, attaché obronności i lotnictwa Polski płk Sławomira Mnitowskiego, rzecznika narodowości polskiej w Zgromadzeniu Narodowym Węgier dr Rónayné Słabej Ewy, burmistrza XII dzielnica Zoltána Pokorniego, przewodniczącej Ogólnokrajowego Samorządu Polskiego na Węgrzech Marii Felföldi, przedstawicieli organizacji polonijnych: PSK im. J.Bema, SKP pw. św. Wojciecha i Stowarzyszenia Polonia Nova oraz proboszcza Polskiej Parafii Personalnej na Węgrzech ks. Krzysztofa Grzelaka SChr. złożył wieniec przy pomniku Marszałka Piłsudskiego w Budapeszcie. Spotkaniu towarzyszyła wspólna modlitwa.

Dzień 11 listopada, jako rocznica odzyskania przez Naród Polski niepodległego bytu państwowego i jako dzień po wsze czasy związany z wielkim imieniem Józefa Piłsudskiego, zwycięskiego Wodza Narodu w walkach o wolność Ojczyzny - jest uroczystym Świętem Niepodległości.

inf. wł. fot. B.Pál

                  

Kontakty

Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech
1102 Budapest, Állomás u. 10.
tel: 36-1/261-1798, 36-1/260-7298
fax: 36-1/909-28-56
e-mail: olko@polonia.hu 

Instytucje OSP 
PDK  |  OUSPiP  |  PIBiM

Rzecznik narodowości polskiej

Dr. Rónayné Słaba Ewa
Lengyel Nemzetiségi Szószólói Iroda
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

 

Początek strony