biglogo archivum

11 lutego w salonie Polskiego Stowarzyszenia Kulturalnego im. J.Bema w Budapeszcie  z koncertem „Taneczna podróż po europejskich dworach" wystąpił Zespół Muzyki Dawnej R17 w składzie: Gábor Kéringer i Danuta Misiąg-Ollár – flety proste, Zsolt Szabó – viola da gamba, Klára Kincses – organy.

Koncert wypełniła muzyka instrumentalna i tańce dworskie z epoki renesansu i baroku. Organizatorem wydarzenia jest Polski Ośrodek Kulturalno-Oświatowy Oddział Nádor 34. Wśród gości koncertu m.in. obecny był kierownik Wydziału Konsularnego i Polonii Ambasady RP w Budapeszcie Andrzej Kalinowski. 

Muzyka dawna – potoczne określenie okresu w europejskiej muzyce  obejmującego muzykę średniowiecza, renesansu i baroku. Odnosi się również do ogólnej koncepcji muzyki i sposobu jej interpretacji, zwłaszcza w ramach nurtu autentyzmu w wykonawstwie czyli na badaniu oryginalnych traktatów muzycznych, badaniach w dziedzinie transkrypcji , produkcji instrumentów, tańca, akustyki  budowli i technik wokalnych.

Inf. wł. fot. B.Pál

                  

Kontakty

Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech
1102 Budapest, Állomás u. 10.
tel: 36-1/261-1798, 36-1/260-7298
fax: 36-1/909-28-56
e-mail: olko@polonia.hu 

Instytucje OSP 
PDK  |  OUSPiP  |  PIBiM

Rzecznik narodowości polskiej

Dr. Rónayné Słaba Ewa
Lengyel Nemzetiségi Szószólói Iroda
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

 

Początek strony