biglogo archivum

29 czerwca 2023r. w kościele parafialnym pw. Najświętszej Marii Panny ( po węgiersku: Kisboldogasszony ) na placu św. Emeryka (po węgiersku :szent Imre) na Csepelu – XXI dzielnica Budapesztu - podczas Mszy św. sprawowanej przez proboszcza Polskiej Parafii Personalnej na Węgrzech ks. Krzysztofa Grzelaka SChr i proboszcza kościoła na Csepelu ks. Pétera Kertésza, odbyło się uroczyste umiejscowienie relikwii krwi św. Jana Pawła II określanej przez kościól mianem najcenniejszej relikwii „pierwszego stopnia".

 

Homilię poświęconą św. Janowi Pawłowi II wygłosił ks. K.Grzelak SChr, który m.in. przypomniał o dwóch pielgrzymkach papieża na Węgry, które miały miejsce w 1991 i 1996 roku. Węgrzy nie tylko chętnie przyjmowali Jana Pawła II nad Dunajem, ale wielu z nich korzystało skwapliwie z okazji, by spotkać go, gdy był w Polsce, a ponieważ wiele razy odnosił się w wypowiedziach do wspólnych polsko-węgierskich świętych i naszej przyjaźni, więc spełnił wielką rolę w jej umacnianiu. W 1988 roku w liście do kardynała László Paskai'ego Jan Paweł II przypomniał węgierskim wiernym, że „dzięki nieustannej i opiekuńczej obecności Maryi naród węgierski potrafił zachować swoją tożsamość i często brał na siebie zadanie bycia przedmurzem chrześcijaństwa."  

 

W uroczystości na Csepelu  obok miejscowych wiernych uczestniczyli przedstawiciele elit politycznych i rządowych z posłem Zgromadzenia Narodowego Węgier Szilárdem Némethem. Obecni byli  członkowie władz dzielnicy, radni Samorządu Polskiego XXI dzielnicy i przedstawiciele budapeszteńskiej Polonii.

 

Inf. wł. GP fot. B.Pál

                  

Kontakty

Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech
1102 Budapest, Állomás u. 10.
tel: 36-1/261-1798, 36-1/260-7298
fax: 36-1/909-28-56
e-mail: olko@polonia.hu 

Instytucje OSP 
PDK  |  OUSPiP  |  PIBiM

Rzecznik narodowości polskiej

Dr. Rónayné Słaba Ewa
Lengyel Nemzetiségi Szószólói Iroda
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

 

Początek strony