biglogo archivum

W całej Polsce, 15 sierpnia,a także w środowiskach polonijnych na świecie są organizowane wydarzenia  UPAMIĘTNIAJĄCE 103. ROCZNICĘ BITWY WARSZAWSKIEJ.

Podobnie było w Budapeszcie, gdzie 15 sierpnia w godzinach dopołudniowych delegacje tutejszej Polonii w osobach przewodniczącej Ogólnokrajowego Samorządu Polskiego na Węgrzech Marii Felföldi, prezesa Stowarzyszenia Katrolików Polskich na Węgrzech pw. św. Wojciecha Katarzyny Takácsné Kalińskiej, sekretarza Polskiego Stowarzyszenia Kulturalnego im. J.Bema na Węgrzech Janusza Kowalczyka na zaproszenie kierownika Wydziału Konsularnego i Polonii Ambasady RP w Budapeszcie Andrzeja Ryszarda Kalinowskiego, złożyły wieńce przy budańskim pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego. Wiązankę kwiatów złożyli tam także reprezentanci burmistrza XII dzielnicy Budapesztu, Pani Mária Praimajer i Pan Attila Gonda.

Wojsko Polskie na czele z Marszałkiem Józefem Piłsudskim, uratowało nie tylko suwerenność Polski, lecz także ład demokratyczny całej Europy. Brawurowa kontrofensywa dowodzona przez Wodza Naczelnego, przeszła do historii jako jeden z największych triumfów w dziejach oręża polskiego.

Słowami modlitwy w intencji Ojczyzny i Wszystkich, którzy walczyli o niepodległość naszego kraju wygłoszonej przez proboszcza Polskiej Parafii Personalnej na Węgrzech ks. Krzysztofa Grzelaka SChr. zebrani oddali hołd Bohaterom. Przy pomniku spoczęły wieńce.

Inf. wł. GP, fot. SK

 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

Kontakty

Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech
1102 Budapest, Állomás u. 10.
tel: 36-1/261-1798, 36-1/260-7298
fax: 36-1/909-28-56
e-mail: olko@polonia.hu 

Instytucje OSP 
POKO  |  OSP  |  PIBiM

Rzecznik narodowości polskiej

Dr. Rónayné Słaba Ewa
Lengyel Nemzetiségi Szószólói Iroda
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

 

Początek strony