biglogo archivum

26 listopada po Mszy świętej w kościele polskim w Budapeszcie -  w uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, będącą również uroczystością tytularną zgromadzeń zakonnych, które służą polskiej emigracji – Towarzystwa Chrystusowego, do którego należy ks.Krzysztof Grzelak SChr. proboszcz Polskiej Parafii Personalnej na Węgrzech,

jak również Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla, do tej wspólnoty zakonnej przynależą pracujące w naszej wspólnocie misjonarki siostry Stanisława i Weronika -  w Domu Polskim im. Jana Pawła II ,  odbył się kolejny etap cyklu „Przystanek Historia” w Budapeszcie, którego gospodarzem było Stowarzyszenie Katolików Polskich na Węgrzech pw. św. Wojciecha przy współudziale PDK, a zaprezentowano, przygotowaną przez krakowski Oddział IPN, wystawę o Wacławie Felczaku, historyku, w czasie II wojny światowej szefie kurierów tatrzańskich, więźniu politycznym w PRL, współtwórcy antykomunistycznej opozycji na Węgrzech. W wernisażu wziął udział i wykład wygłosił dr Wojciech Frazik, autor wystawy. Ekspozycję opatrzono napisami w językach polskim, węgierskim oraz angielskim. 

W niedzielnym spotkaniu  w kościele i Domu Polskim obok członków miejscowej społeczności polonijnej uczestniczyła Katarzyna Ratajczak- Sowa kierownik Wydziału Polityczno-Ekonomicznego Ambasady RP w Budapeszcie, dyrektor Instytutu Polskiego w Budapeszcie Dominika Teske, a także goście – edukatorzy Michał Masłowski naczelnik Biura Edukacji Narodowej w krakowskim Oddziale IPN  i wywodzący się z tego Biura Agnieszka Masłowska i dr Paweł Mazur oraz doradca dyrektora Fundacji  im. W.Felczaka na Węgrzech dr Csúcs Lászlóné Halina. Niedzielnym uroczystościom towarzyszył  przybyły z Polski dziecięco-młodzieżowy Zespół Pieśni i Tańca „ Głuchowiacy”. 

 

Inf. wł. fot. B.Pál

 

                  

Kontakty

Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech
1102 Budapest, Állomás u. 10.
tel: 36-1/261-1798, 36-1/260-7298
fax: 36-1/909-28-56
e-mail: olko@polonia.hu 

Instytucje OSP 
PDK  |  OSP  |  PIBiM

Rzecznik narodowości polskiej

Dr. Rónayné Słaba Ewa
Lengyel Nemzetiségi Szószólói Iroda
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

 

Początek strony