biglogo archivum

13 lutego 2024r. na pierwszym w tym roku kalendarzowym plenarnym posiedzeniu w Budapeszcie zebrał się Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech.

Radni wysłuchali sprawozdania przewodniczącej OSP z działalności samorządu za okres od grudnia 2023r.do 13 lutego 2024r. Przyjęto budżet OSP na rok bieżący, a także projekt planu działalności gospodarczej Spółki Nonprofitowej o nazwie „Dwa Dęby 2022” (KFT „ Két Tölgy 2022”). Zatwierdzono zasady przyznawania pracownikom instytucji podległych OSP świadczeń pozapłacowych i benefitów.  Ponadto mówiono o zbliżających się programach polonijnych .Zebranie było prawomocne – obecnych było 12 radnych. Kolejne plenarne zebranie OSP planowane jest na koniec maja br.

Ze szczegółowym przebiegiem zebrania będzie można zapoznać się w niebawem w protokole, który będzie dostępny na stronie OSP pod adresem:

https://lengyelonkormanyzat.hu/kozgyules/jegyzokonyvek/

inf. wł.fot. Bóka E.   

 

                  

Kontakty

Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech
1102 Budapest, Állomás u. 10.
tel: 36-1/261-1798, 36-1/260-7298
fax: 36-1/909-28-56
e-mail: olko@polonia.hu 

Instytucje OSP 
PDK  |  OUSPiP  |  PIBiM

Rzecznik narodowości polskiej

Dr. Rónayné Słaba Ewa
Lengyel Nemzetiségi Szószólói Iroda
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

 

Początek strony