biglogo archivum

Przekazujemy informację Konsula RP dotyczącą zapisów do Spisu Wyborców w wyborach do Sejmu i Senatu RP oraz referendum.

https://www.gov.pl/web/wegry/wybory-do-sejmu-i-senatu-rp---zapisy-do-spisu-wyborcow
 

REJESTRACJA na listę wyborców znajduje się pod adresem:

https://ewybory.msz.gov.pl/nowa-rejestracja

 

źródło: Ambasada RP na Węgrzech

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

Kontakty

Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech
1102 Budapest, Állomás u. 10.
tel: 36-1/261-1798, 36-1/260-7298
fax: 36-1/909-28-56
e-mail: olko@polonia.hu 

Instytucje OSP 
POKO  |  OSP  |  PIBiM

Rzecznik narodowości polskiej

Dr. Rónayné Słaba Ewa
Lengyel Nemzetiségi Szószólói Iroda
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

 

Początek strony