biglogo archivum

26-go kwietnia 2024 roku w Kościele Polskim w Budapeszcie odbyło się prawomocne Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia Katolików Polskich pw. św. Wojciecha.

Zebrani przyjęli:

  1. Sprawozdanie z działalności programowej w 2023 roku.
  2. Sprawozdanie finansowe za 2023 rok, zatwierdzeno sprawozdania o użyteczności pożytku publicznego w 2023 roku.
  3. Zatwierdzono program działalności w roku bieżącym.
  4. Zatwierdzono budżet na 2024 r.

Ponadto wysłuchano informacji o sprawach związanych z wyborami do samorządów narodowości polskiej na Węgrzech w 2024 r.

Inf. w. fot. B.Pál

                  

Kontakty

Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech
1102 Budapest, Állomás u. 10.
tel: 36-1/261-1798, 36-1/260-7298
fax: 36-1/909-28-56
e-mail: olko@polonia.hu 

Instytucje OSP 
PDK  |  OUSPiP  |  PIBiM

Rzecznik narodowości polskiej

Dr. Rónayné Słaba Ewa
Lengyel Nemzetiségi Szószólói Iroda
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

 

Początek strony