biglogo archivum

Dziś V niedziela wielkanocna. Podczas Mszy św. sprawowanej w budapeszteńskim kościele polskim wracaliśmymy do tajemnicy naszego chrztu, przez który staliśmy się jedno z Chrystusem i w którym otrzymaliśmy zbawienie.

Mszy św. przewodniczył proboszcz Bazyliki Katedralnej w Tarnowie ks. prałat , dr Adam Nita w asyście proboszcza Polskiej Parafii Personalnej na Węgrzech ks. Krzysztofa Grzelaka SChr. W liturgii wraz z członkami tutejszej wspólnoty parafialnej, pracującymi w Budapeszcie Misjonarkami Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej, gośćmi z Polski modliła się przybyła z Tarnowa misjonarka s. Małgorzata Michna MChR.

27 kwietnia przypadała 79. rocznica śmierci śp. ks. Wincentego Danka, budowniczego naszej świątyni i Kapelana Kolonii Polskiej w Budapeszcie

Historia węgierskiej Polonii jest nieodłącznie związana z osobą księdza Wincentego Danka, kapłana lwowskiego, który 117 lat temu przybył do Budapesztu, gdzie stał się pierwszym duszpasterzem polskiej emigracji na Węgrzech, budowniczym polskiego kościoła na Köbánya i schroniska dla Polaków, późniejszego Domu Polskiego, inicjatorem założenia polskiej kwatery na cmentarzu komunalnym w X dzielnicy Budapesztu. Ksiądz Wincenty Danek urodził się 14.IX.1870 roku w Mieście Kuty w powiecie Kosowskim, w decezji lwowowskiej. Ukończył Wydział Prawa na Uniwersytecie we Lwowie, w 1895 roku wstąpił do seminarium duchownego i po jego ukończeniu pracował w parafiach Oleszcyce i Opryłowice, a w 1907 roku skierowany został do Budapesztu, gdzie przez 38 lat sprawował posługę kapłańską wśród Polaków. Ksiądz Wincenty Danek zmarł w wieku 75 lat 27 kwietnia 1945 roku, a jego prochy spoczęły na polskiej kwaterze ( obecnie wojskowej ) cmentarza Rákoskeresztúr.

Od 2005 roku w ogrodzie obok budapeszteńskiego polskiego kościoła stoi pomnik ks. Wincentego Danka, przy którym 28 kwietnia br. w 79  rocznicę jego śmierci, w wyrazie pamięci odmówili modlitwę i złożyli kwiaty celebrujący wcześniej Mszę św. w kościele polskim duchowni wraz z delegacją Stowarzyszenia Katolików Polskich na Węgrzech pw. św. Wojciecha z jego prezesem Katarzyną Takácsné - Kalińską.

Inf. GP, fot. B.Pál

                  

Kontakty

Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech
1102 Budapest, Állomás u. 10.
tel: 36-1/261-1798, 36-1/260-7298
fax: 36-1/909-28-56
e-mail: olko@polonia.hu 

Instytucje OSP 
PDK  |  OUSPiP  |  PIBiM

Rzecznik narodowości polskiej

Dr. Rónayné Słaba Ewa
Lengyel Nemzetiségi Szószólói Iroda
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

 

Początek strony