biglogo archivum

30 maja 2024r. na drugim w tym roku kalendarzowym plenarnym posiedzeniu w Budapeszcie zebrał się Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech. Radni wysłuchali sprawozdania przewodniczącej OSP z działalności samorządu za okres od lutego do maja 2024r.

Przyjęli poprawki do budżetu OSP i podległych mu instytucji na rok ubiegły i wykonanie tego budżetu. Wysłuchali informacji o pracach związanych z działalnością KFT „Dwa Dęby”. Radni zadecydowali , że w tym roku nagrodę św. Władysława otrzyma Uzupełniająca Szkoła Polska i Przedszkole,  a nagrodę „Za Zasługi dla Węgierskiej Polonii” Grażyna Herendi. Gala wręczenia nagród odbędzie się 23 czerwca w Budapeszcie podczas święta Polonii. Ponadto mówiono o zbliżających się  wydarzeniach m.in. o   święcie Węgierskiej Polonii ( czerwiec) i odpuście w Derenku (lipiec) . Zebranie było prawomocne – obecnych było 10 radnych. Obecna była również rzecznik narodowości polskiej w ZN Węgier dr Rónayné Słaba Ewa.

Ze szczegółowym przebiegiem zebrania będzie można zapoznać się w niebawem w protokole, który będzie dostępny na stronie OSP pod adresem: https://lengyelonkormanyzat.hu/kozgyules/jegyzokonyvek/

 

inf.wł. fot.MMS 

 

                  

Kontakty

Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech
1102 Budapest, Állomás u. 10.
tel: 36-1/261-1798, 36-1/260-7298
fax: 36-1/909-28-56
e-mail: olko@polonia.hu 

Instytucje OSP 
PDK  |  OUSPiP  |  PIBiM

Rzecznik narodowości polskiej

Dr. Rónayné Słaba Ewa
Lengyel Nemzetiségi Szószólói Iroda
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

 

Początek strony