biglogo archivum

Narodowościowe wybory samorządowe odbędą się w tym samym dniu co wybory samorządowe, czyli 9 czerwca 2024 r. (niedziela). Karty do głosowania Ramka karty do głosowania w wyborach narodowościowych będzie zielona. Kartę głosowania do wyborów narodowościowych należy umieścić w zielonej kopercie - na której będzie widnieć nazwa danej narodowości - i zapieczętować, w przeciwnym razie głos będzie nieważny! Karty do głosowania w wyborach narodowościowych otrzymają tylko te osoby, które w wyznaczonym terminie złożyły wniosek o wpisanie na listę wyborców narodowościowych.


System wyborczy dotyczący radnych samorządów narodowościowych

Samorządy narodowościowe reprezentują interesy wyborców narodowościowych na trzech poziomach – lokalnym, terytorialnym i krajowym. Zasady dotyczące ustanowienia narodowościowych wyborów samorządowych, zasady nominowania i liczby radnych różnią się na trzech poziomach.


Wybory radnych do lokalnych samorządów narodowościowych. Wybory odbywają się na zasadzie „listy indywidualnej”, wyborca może oddać głos na maksymalnie tylu kandydatów, ile jest przedstawicieli do wybrania (tj. najwyżej 3 lub 5).


Wybory radnych do terytorialnych (stołecznych) samorządów narodowościowych. Na listy terytorialne (stołeczne) można głosować na osobnej karcie, tak że wyborca wybiera jedną z list znajdujących się na karcie do głosowania. Listy uzyskują mandaty proporcjonalnie do oddanych głosów.


Na listy krajowe można głosować na osobnej karcie do głosowania w ten sposób, że wyborca narodowościowy wybiera jedną z list znajdujących się na karcie do głosowania. Listy uzyskują mandaty proporcjonalnie do oddanych głosów.

 

                  

Kontakty

Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech
1102 Budapest, Állomás u. 10.
tel: 36-1/261-1798, 36-1/260-7298
fax: 36-1/909-28-56
e-mail: olko@polonia.hu 

Instytucje OSP 
PDK  |  OUSPiP  |  PIBiM

Rzecznik narodowości polskiej

Dr. Rónayné Słaba Ewa
Lengyel Nemzetiségi Szószólói Iroda
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

 

Początek strony