biglogo archivum

W dniu 20 czerwca 2008 roku w Stowarzyszeniu Katolików Polskich na Węgrzech pw.św.Wojciecha odbyło się Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Członków, a przebiegało ono według następującego porządku obrad:
1./ Sprawozdanie z działalności za lata 2004-2007.
2./ Sprawozdanie finansowe i o użyteczności pożytku publicznego za rok 2007.
3./ Wybory Zarządu Stowarzyszenia.
4./ Wybór Komisji Rewizyjnej.
5./ Sprawy bieżące.

 

                  

Kontakty

Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech
1102 Budapest, Állomás u. 10.
tel: 36-1/261-1798, 36-1/260-7298
fax: 36-1/909-28-56
e-mail: olko@polonia.hu 

Instytucje OSP 
PDK  |  OUSPiP  |  PIBiM

Rzecznik narodowości polskiej

Dr. Rónayné Słaba Ewa
Lengyel Nemzetiségi Szószólói Iroda
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

 

Początek strony