biglogo archivum


28 września na ostatnim w tej kadencji plenarnym posiedzeniu w Budapeszcie zebrał się Ogólnokrajowy Samorząd Polski. Obecnych było ośmiu radnych, a więc zebranie było prawomocnym.

Radni podjęli decyzję dotyczące wsparcia finansowego w wys. 200 tyś. forintów kościoła należącego do Plebanii Rzymsko Katolickiej w Szögliget, gdzie zamieszkują potomkowie dawnych Drenczan, a który ucierpiał w nawałnicy, gradobiciu i wichurze, które latem nawiedziły tę miejscowość. OSP na podstawie zgłoszeń organizacji polonijnych i samorządów większością głosów postanowił, że kandydatem w/w do dorocznej rządowej nagrody narodowościowej w 2019 r. będzie dr Csúcs Lászlóné Halina.
Ponadto OSP postanowił o rozpisaniu konkursu na stanowisko redaktora naczelnego miesięcznika "Polonia Węgierska". Radni przyjęli sprawozdanie z pracy OSP w okresie letnim, przyjęli program Ogólnokrajowej Szkoły Polskiej , wysłuchali informacji dotyczących stanu zaawansowania prac remontowo-budowlanych prowadzonych na poddaszu siedziby samorządu w Budapeszcie i w przyszłym ośrodku oświatowo-wypoczynkowym w Balatonboglár.

W dniu 13 października 2019 r. na Węgrzech odbywały się będą wybory do samorządów narodowościowych, w tym do OSP, a w ciągu kolejnych 30 dni zgodnie z obowiązującymi przepisami powinien ukonstytuować się nowy samorząd ogólnokrajowy.
(b.)   

Kontakty

Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech
1102 Budapest, Állomás u. 10.
tel: 36-1/261-1798, 36-1/260-7298
fax: 36-1/909-28-56
e-mail: olko@polonia.hu 

Rzecznik narodowości polskiej

Dr. Rónayné Słaba Ewa
Lengyel Nemzetiségi Szószólói Iroda
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

 

Początek strony