biglogo archivum

Ukonstytuował się Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech, a na jego czele stanęła Maria Felföldi

30 października w Budapeszcie na pierwszym zebraniu plenarnym ukonstytuował się 15-osobowy Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech. Nową przewodniczącą OSP (podczas zamkniętego zebrania w głosowaniu tajnym) wybrano Marię Felföldi, a wiceprzewodniczącymi: Jánosa Kollára i Halinę Bárcziné Sowę. Przewodniczącymi komisji zostali wybrani: Komisji ds.

Kultury, Młodzieży i Sportu Barna Forreiter, Komisji ds. Gospodarczych i Finansowych Árpád Szalai oraz Komisji ds. Wyznań i Spraw Socjalnych Elżbieta Molnárné Cieślewicz.

Do 30 czerwca 2020r. zgodnie z decyzją OSP delegatem samorządu do Narodowego Funduszu im. Beethlena Gábora pozostaje Korinna Wesolowski.

W  posiedzeniu uczestniczyła rzecznik narodowości polskiej w Zgromadzeniu Narodowym Węgier dr Rónayné Słaba Ewa, która  złożyła gratulacje nowym wybranym i zapewniła, że chce z nimi współpracować we właśnie rozpoczętej kadencji.

Radni postanowili, że najbliższe plenarne posiedzenie odbędzie się 30 listopada br. kiedy to m.in. uzupełniony zostanie skład komisji samorządowych i ustalone wysokości honorariów radnych OSP.

(red.)       

Kontakty

Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech
1102 Budapest, Állomás u. 10.
tel: 36-1/261-1798, 36-1/260-7298
fax: 36-1/909-28-56
e-mail: olko@polonia.hu 

Instytucje OSP 
POKO  |  OSP  |  PIBiM

Rzecznik narodowości polskiej

Dr. Rónayné Słaba Ewa
Lengyel Nemzetiségi Szószólói Iroda
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

 

Początek strony