biglogo archivum

9 listopada 2019 r. w Békéscsabie uroczyście obchodziliśmy rocznicę Swięta Niepodległości Polski razem z Panem Ambasadorem RP na Węgrzch –Jerzym Snopkiem, jego   Małżonką – Panią Martą Gedeon oraz Radnym Miasta  - Ferencem Nagy.

 Po odśpiewaniu hymnów i przywitaniu gości – Małgorzata Leszkó, przewodnicząca tutejszego samorządu polskiego oraz Laszló Máté, prezes Stowarzyszenia Kulturalnego Przyjaźni Polsko – Węgierskiej -  przedstawili zebranym krótki zarys historyczny  uzasadniający datę 11 listopada narodowym świętem Polski.

Następnie miał miejsce wernisaż wystawy zatytułowanej „Dzieci Niepodległości”. Autorką wystawy jest Joanna Urbańska, dyrektor Instytutu Polskiego w Budapeszcie, która ze względu na inne ważne obowiązki, nie mogła wziąć udziału w uroczystości, wyrażając listownie przeprosiny, pozdrowienia i przedstawiając treść i myśl przewodnią pokazywanych eksponatów.

Pani Joanna porównuje walkę o niepodległość do sztafety, w której uczestniczyło kilka pokoleń Polaków: na długie dziesięciolecia przed 1918 r. i na długie dziesięciolecia po 1918 r. Wśród walczących znalazła się młodzież i dzieci, bohatersko stawiające czoła zaborcom. To właśnie ich tragiczny, bolesny los i wzruszające, chwalebne zmagania upamiętnia ekspozycja, od powstań XIX wieku aż po stan wojenny wprowadzony przez reżim socjalistyczny. Ponieważ polsko – węgierska wspólnota losów i wartości, którą ustanowiła przyjaźń obu narodów, jest ostro zarysowana w kontekście dzieci, dlatego wystawa również upamiętnia młodych, węgierskich wolontariuszy. Pani Joanna Urbańska na zakończenie listu pisze: „proszę Boga, aby polskie i węgierskie dzieci i młodzież nigdy nie musiały chwytać za broń, aby w pokoju mogły rosnąć i rozwijać się, przyczyniając się do intelektualnego i gospodarczego rozwoju naszych krajów.” Występ chóru działającego przy Stowarzyszeniu Kulturalnym Przyjaźni Polsko – Węgierskiej, obecnie dyrygowanego przez Pétera Szák – Kocsisa, trochę rozweselił licznie przybyłych na uroczystość. Zespół przy akompaniamencie harmonii i pianina odśpiewał kilka polskich pieśni patriotycznych i przyśpiewek ludowych.

Ostatnim punktem programu był pokaz filmu Michała Kondrata, przedstawiający działalność  św. Maksymiliana Kolbe a zatytułowanego: „ Dwie korony” . Poznaliśmy ciekawostki z życia tego Wielkiego, Utalentowanego, naznaczonego Cierpieniem Polaka i zastanowiliśmy się nad sensem i wartością ludzkiego istnienia.

( inf. fot.Małgorzata Leszkó )

Kontakty

Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech
1102 Budapest, Állomás u. 10.
tel: 36-1/261-1798, 36-1/260-7298
fax: 36-1/909-28-56
e-mail: olko@polonia.hu 

Instytucje OSP 
POKO  |  OSP  |  PIBiM

Rzecznik narodowości polskiej

Dr. Rónayné Słaba Ewa
Lengyel Nemzetiségi Szószólói Iroda
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

 

Początek strony