biglogo archivum

Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech  zaprosił dzieci i młodzież szkolną, 23 listopada na  Polsko-Węgierski Dzień Sportu i Festyn Rodzinny, który odbywał się na lodowisku przy ulicy Ihász  na

Kőbánya.  

W programie między innymi  przewidziano  programy sportowe prowadzone przez zawodowych trenerów.

Program został zrealizowany dzięki wsparciu grantowemu  polskiej Fundacji „ Pomoc Polakom na Wschodzie” oraz węgierskiego Funduszu Rządowego im. G. Bethlena.

(inf. b. fot. E.Bóka)

 

Kontakty

Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech
1102 Budapest, Állomás u. 10.
tel: 36-1/261-1798, 36-1/260-7298
fax: 36-1/909-28-56
e-mail: olko@polonia.hu 

Rzecznik narodowości polskiej

Dr. Rónayné Słaba Ewa
Lengyel Nemzetiségi Szószólói Iroda
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

 

Początek strony