biglogo archivum

30 listopada w Budapeszcie na posiedzeniu plenarnym zebrał się Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech. Zebranie było prawomocne.

Obecnych było 14 radnych, którzy m.in. przyjęli sprawozdanie przewodniczącej OSP dot. działania samorządu za ostanie 1,5 miesiąca, zatwierdzili poprawki do budżetu na rok 2019, projekt budżetu na rok 2020,  plany pracy OSP, jego komisji, a także podległych mu instytucji, postanowili, że zadania rewidenta OSP ( podobnie jak w minionej kadencji)  powierzone zostaną zewnętrznej firmie. W drodze wyborów w wyniku braku zgłoszeń chętnych spośród grona radnych OSP, osobami zewnętrznymi uzupełnione zostały składy dwóch komisji samorządowych, wybrano: Ewę Nagy do Komisji Socjalnej i ds. Wyznań oraz Iwonę Tóth do Komisji Finasów. Ponadto samorząd zadecydował, że Komisja Finansów na przyszłe posiedzenie plenarne przygotuje modyfikację projektu podziału honorariów radnych samorządu. Z dniem 2 grudnia br. OSP ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Polskiego Instytutu Badawczego i Muzeum oraz ponownie rozpisuje konkurs na funkcję redaktora naczelnego miesięcznika "Polonia Węgierska". W sobotnim posiedzeniu uczetniczyła też rzecznik narodowości polskiej w ZN Węgier dr Ewa Rónayné Słaba, która poinformowała OSP o sprawach związanych z przygotowaniami  do obchodów Dnia Polsko-Węgierskiej Przyjaźni oraz zbliżającym się Międzynarodowym Kongresie Eucharystycznym, który we wrześniu 2020 r. odbywał się będzie w Budapeszcie. 

Kolejne posiedzenie plenarne OSP zaplanowano na styczeń 2020r.

 

(red.)

Kontakty

Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech
1102 Budapest, Állomás u. 10.
tel: 36-1/261-1798, 36-1/260-7298
fax: 36-1/909-28-56
e-mail: olko@polonia.hu 

Instytucje OSP 
POKO  |  OSP  |  PIBiM

Rzecznik narodowości polskiej

Dr. Rónayné Słaba Ewa
Lengyel Nemzetiségi Szószólói Iroda
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

 

Początek strony