biglogo archivum

W Budapeszcie 13-tu przedstawicielom mniejszości narodowych wręczono doroczne nagrody rządowe

17 grudnia 2019 roku w Sali Myśliwskiej siedziby Zgromadzenia Narodowego Węgier odbyła się uroczystość wręczenia dorocznych nagród rządowych przedstawicielom osiadłych na Węgrzech mniejszości narodowych.

Wśród 13-tu laureatów tegorocznej nagrody przyznawanej za zasługi na rzecz narodowości znaleźli się przedstawiciele niemieckiej, romskiej, bułgarskiej, greckiej, chorwackiej, serbskiej, rumuńskiej i słowackiej mniejszości. W gali uczestniczył i okolicznościowe wystąpienie wygłosił wicepremier Węgier Zsolt Semjén, który wspólnie z Miklósem Soltészem sekretarzem stanu ds. Mniejszości, Wyznań i Spraw Obywatelskich w Urzędzie Premiera dokonał wręczenia nagród. Ze strony polskiej w uroczystości uczestniczyła rzecznik narodowości polskiej w ZN Węgier dr Rónayné Słaba Ewa, przewodnicząca Ogólnokrajowego Samorządu Polskiego na Węgrzech Maria Felföldi oraz prezes Polskiego Stowarzyszenia Kulturalnego im. J. Bema Korinna Wesolowski.  Galę ubarwił występ zespołów Vujicsics i Leőwey.

18 grudnia od lat na Węgrzech obchodzony jest dzień mniejszości narodowych.

(inf. wł.)

 

Kontakty

Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech
1102 Budapest, Állomás u. 10.
tel: 36-1/261-1798, 36-1/260-7298
fax: 36-1/909-28-56
e-mail: olko@polonia.hu 

Instytucje OSP 
POKO  |  OSP  |  PIBiM

Rzecznik narodowości polskiej

Dr. Rónayné Słaba Ewa
Lengyel Nemzetiségi Szószólói Iroda
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

 

Początek strony