biglogo archivum

Historia węgierskiej Polonii jest nieodłącznie związana z osobą księdza Wincentego Danka, kapłana lwowskiego, który 112 lat temu przybył do Budapesztu, gdzie stał się pierwszym duszpasterzem polskiej emigracji na Węgrzech, budowniczym polskiego kościoła na Köbánya i schroniska dla Polaków, późniejszego Domu Polskiego, inicjatorem założenia polskiej kwatery na cmentarzu komunalnym w X dzielnicy Budapesztu.

Ksiądz Wincenty Danek urodził się 14.IX.1870 roku w Mieście Kuty w powiecie Kosowskim, w decezji lwowowskiej. Ukończył Wydział Prawa na Uniwersytecie we Lwowie, następnie podjął pracę zawodową, założył rodzinę. Po jej stracie w

1895 roku wstąpił do seminarium duchownego i po jego ukończeniu pracował w parafiach Oleszcyce i Opryłowice, a w 1907 roku skierowany został do Budapesztu, gdzie przez 38 lat sprawował posługę kapłańską wśród Polaków.

Zmarł w wieku 75 lat 27 kwietnia 1945 roku, a jego prochy spoczęły na polskiej kwaterze ( obecnie wojskowej ) cmentarza Rákoskeresztúr. Od 2005 roku w ogrodzie obok budapeszteńskiego polskiego kościoła stoi pomnik ks.

Wincentego Danka, przy którym 26 kwietnia br. w 75 rocznicę śmierci, ale ze względu na panujące ograniczenia epidemiologiczne bez udziału polonijnych delegacji, symboliczne wyrazy pamięci i wieniec złożył proboszcz Polskiej Parafii Personalnej na Węgrzech ks. Krzysztof Grzelak SChr. i prezes Stowarzyszenia Katolików Polskich na Węgrzech p.w. św. Wojciecha Monika Sagun Molnárné.

 

(inf. www.polonia.hu, fot. SKP p.w.św.Wojciecha)       

Kontakty

Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech
1102 Budapest, Állomás u. 10.
tel: 36-1/261-1798, 36-1/260-7298
fax: 36-1/909-28-56
e-mail: olko@polonia.hu 

Rzecznik narodowości polskiej

Dr. Rónayné Słaba Ewa
Lengyel Nemzetiségi Szószólói Iroda
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

 

Początek strony