biglogo archivum

16 czerwca 2020 r. Zgromadzenie Narodowe Węgier 184 głosami za i 9 głosami wstrzymującymi się przyjęło nowelizację o numerze T/10303  do Ustawy Narodowościowej z roku 2011.

Procedura ta wymagała oddania głosów przez 2/3 parlamentarzystów. Prace nad nowelizacją przebiegały ponad rok, a obok Komisji Ustawodawczej Parlamentu uczestniczyli w nich rzecznicy oraz przedstawiciele samorządów i stowarzyszeń narodowościowych. Z okazji przyjęcia modyfikacji panowie Miklós Soltész wiceminister ds. kościołów i narodowości w kancelarii premiera Węgier oraz Imre Ritter poseł ZN, parlamentarny rzecznik narodowości niemieckiej zwołali konferencję prasową, w której uczestniczyli również rzecznicy pozostałych 12-tu narodowości wśród nich rzecznik narodowości Polskiej dr Rónayné Słaba Ewa. Obecna ustawa rozszerza prawa osiadłych na Węgrzech narodowości i m.in. przewiduje dalszy rozwój oświaty w tym możliwość  tworzenia przedszkoli narodowościowych.

Oto pełny tekst noweli ustawy: https://www.parlament.hu/irom41/10303/10303.pdf

 

( inf. wł. fot. Ferenc Sütő )    

 

Kontakty

Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech
1102 Budapest, Állomás u. 10.
tel: 36-1/261-1798, 36-1/260-7298
fax: 36-1/909-28-56
e-mail: olko@polonia.hu 

Instytucje OSP 
POKO  |  OSP  |  PIBiM

Rzecznik narodowości polskiej

Dr. Rónayné Słaba Ewa
Lengyel Nemzetiségi Szószólói Iroda
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

 

Początek strony