biglogo archivum

28 czerwca w budapeszteńskim kościele polskim p.w. Najświętszej Maryji Panny Wspomożycielki Wiernych przeżywaliśmy  święto Polonii węgierskiej czcząc jej patrona św. Władysława.

Przez jego wstawiennictwo wypraszano p łaski miłości, nadziei i pokoju  dla Polonii i dla naszej Ojczyzny. Główna liturgiczna celebracja odbyła się o godz. 10.30 przy udziale ambasadora RP na Węgrzech prof. Jerzego Snopka wraz z Małżonką, rzecznik narodowości polskiej w ZN Węgier dr Rónayné Słabej Ewy, przewodniczącej Ogólnokrajowego Samorządu Polskiego na Węgrzech Marii Felföldi, wicedyrerktor Instytutu Polskiego w Budapeszcie Dominiki Teske wraz z Małżonkiem, pań: prezes Stowarzyszenia Katolików Polskich na Węgrzech p.w. św. Wojciecha Moniki Molnár i prezes Polskiego Stowarzyszenia Kulturalnego im. J.Bema Korinny Wesolowski, przedstawicieli samorządów narodowościowych w tym Katarzyny Balogh przewodniczącej Stołecznego Samorządu Polskiego i innych organizacji polonijnych, wiernych z naszej wspólnoty polonijnej oraz przyjaciół  ze Związku Węgrów 1956 roku z Kőbánya . 

Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech w roku 2020 na podstawie wniosków nominacyjnych nadesłanych od stowarzyszeń polonijnych, samorządów polskich, mediów przyznał Polskiej Parafii Personalnej w Budapeszcie najwyższą nagrodę polonijną "Św. Władysława". Nagroda jest wyrazem wdzięczności za wieloletnią pracę na rzecz Polonii węgierskiej kierowaną do wszystkich, którzy przyczynili się dla dobra wspólnoty parafialnej. Rok 2020 to rok potrójnego jubileuszu, bo 90 lat temu budapeszteński kościół polski został konsekrowany , 30 lat temu przybyli do niego księża z Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, a chronologicznie funkcje proboszczów pełnili ks.

Józef Wojda, ks.Jan Szczykowski, ks.Piotr Dzikowski, ks.Marek Zygadło, ks.Zbigniew Czerniak, ks.Leszek Kryża, ks.Karol Kozłowski i ks.Krzysztof Grzelak. Przed 20-tu laty do naszej parafii przybyły Siostry Misjonarki Chrystusa Króla.  Uroczyste wręczenie nagrody odbyło się w sobotę, 27 czerwca 2020 roku, w murach gmachu Parlamentu Węgierskiego. 

W niedzielną uroczystość włączono jako znak czci i pamięci ale też nadziei o sprawiedliwą i solidarną  przyszłość, modlitwę za ofiary poznańskiego czerwca i powstania węgierskiego 1956 roku, a także złożono, wraz z naszymi przyjaciółmi Węgrami, kwiaty przy tablicy i kopijniku  upamiętniającym tamte wydarzenia, a  znajdującej się przy budapeszteńskiej polskiej świątyni, a ufundowanej przez naszych przyjaciół Węgrów. 

28 czerwca 1956 r. w Poznaniu wybuchły robotnicze protesty znane jako Poznański Czerwiec. Strajk w Zakładach Przemysłu Metalowego przerodził się w masowy protest mieszkańców miasta przeciw komunistycznemu reżimowi.

Wystąpienia robotnicze zostały krwawo stłumione przez wojsko i milicję. 

Transmisja dzisiejszej mszy świętej  z kościoła polskiego w Budapeszcie znajduje się pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=WNGtqKeLvFk

 

(b. fot. B.Pál)

Kontakty

Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech
1102 Budapest, Állomás u. 10.
tel: 36-1/261-1798, 36-1/260-7298
fax: 36-1/909-28-56
e-mail: olko@polonia.hu 

Instytucje OSP 
POKO  |  OSP  |  PIBiM

Rzecznik narodowości polskiej

Dr. Rónayné Słaba Ewa
Lengyel Nemzetiségi Szószólói Iroda
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

 

Początek strony