biglogo archivum

3 lipca  w Budapeszcie na zebraniu plenarnym zebrał się Ogólnokrajowy Samorząd Polski. Między innymi w porządku zebrania znalazły się sprawy dotyczące działań samorządu w okresie kwarantanny spowodowanej pandemią koronawirusa.

Przyjęcie sprawozdania finansowego OSP i podległych mu instytucji za rok miniony.Zatwierdzenie uzupełnień w spr. zasad działania Ogólnokrajowej Szkoły Polskiej na Węgrzech dot. m.in. biblioteki szkolnej, a także wysłuchano informacji o ewentualnym utworzeniu nowych klas szkolnych w Debreczynie i Budakeszi. Ponadto OSP w kolejnej kadencji ( na 3 lata)  funkcję dyrektora Polskiego Instytutu Badawczego i Muzeum powierzył dotychczasowemu dyrektorowi Piotrowi Piętce. Samorząd wybrał Tóthné Szegedi Iwonę  na delegata tego samorządu do kolegium Rządowego Funduszu im. Gábora Beethlena. Zebranie było prawomocne, uczestniczyło w nim 12 radnych OSP.

(inf. wł. fot. E.Bóka) 

Kontakty

Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech
1102 Budapest, Állomás u. 10.
tel: 36-1/261-1798, 36-1/260-7298
fax: 36-1/909-28-56
e-mail: olko@polonia.hu 

Instytucje OSP 
POKO  |  OSP  |  PIBiM

Rzecznik narodowości polskiej

Dr. Rónayné Słaba Ewa
Lengyel Nemzetiségi Szószólói Iroda
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

 

Początek strony