biglogo archivum

Z początkiem października rozpocznie swoją działalność Polonijny Uniwersytet dla Dzieci, którego celem jest rozbudzanie zainteresowań naukowych dzieci, jednocześnie motywując je do nauki języka polskiego.  

(…) Chcemy pomóc polskim rodzinom w zachowaniu języka polskiego i umożliwić kontakt dzieciom mieszkającym zagranicą z autorytetami naukowymi z najlepszych polskich uczelni wyższych. Chcemy rozwijać znajomość języka polskiego, poprzez poszerzanie słownictwa oraz rozwijanie umiejętności zadawania pytań i wyrażania opinii w języku polskim przy jednoczesnym dbaniu o rozwój potencjału intelektualnego każdego dziecka i poszerzaniu jego wiedzy naukowej. Zajęcia Polonijnego Uniwersytetu dla Dzieci będą miały formę zdalną i są przeznaczone są dla dzieci mieszkających poza granicami Polski. Opiekę i nadzór merytoryczny nad programem studiów sprawuje Rada Naukowa powołana spośród pracowników naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.

Dzięki współczesnej technologii możliwe jest dotarcie z tą innowacyjną ofertą edukacyjną do każdego dziecka, niezależnie od jego miejsca zamieszkania. Bazując na 12-letniej działalności Małopolskiego Uniwersytetu dla Dzieci, Polonijny Uniwersytet dla Dzieci będzie czerpał z bogatej tradycji światowych uniwersytetów dziecięcych i będzie spotkaniem dzieci z naukowcami z polskich uczelni. Wykłady dla naszych studentów wygłosili m.in. profesorowie: Marek Safjan, Ryszard Tadeusiewicz, Maciej M. Sysło, Krzysztof Ingarden, Franciszek Ziejka, Jerzy Sadowski i wiele innych znanych postaci nauki polskiej.

Polonijny Uniwersytet dla Dzieci jest projektem edukacyjnym polskiej Fundacji Małopolski Uniwersytet dla Dzieci, którą zarządza Jolanta Różowska, będąca również jednym z trzech prezydentów Europejskiej Sieci Uniwersytetów Dziecięcych EUCU.NET z siedzibą w Wiedniu.

Kontakty

Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech
1102 Budapest, Állomás u. 10.
tel: 36-1/261-1798, 36-1/260-7298
fax: 36-1/909-28-56
e-mail: olko@polonia.hu 

Instytucje OSP 
POKO  |  OSP  |  PIBiM

Rzecznik narodowości polskiej

Dr. Rónayné Słaba Ewa
Lengyel Nemzetiségi Szószólói Iroda
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

 

Początek strony