biglogo archivum

Msza polska w Kościele Skalnym 

Najstarsza w Budapeszcie, pochodząca z 1720 roku, namalowana na desce, kopia cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej znajduje się w wybudowanym przez oo.paulinów w I połowie XVIII wieku budapeszteńskim kościele akademickim, najmłodsza – ukoronowana w 2017 roku kopia ikony Jasnogórksiej Pani umieszczona jest w budapeszteńskiej bazylice św. Stefana,  ale nam Polakom mieszkającym nad Dunajem bardzo bliska jest pochodząca z 1994 r. podobizna Najświętszej Częstochowskiej Maryi, znajdująca się w kaplicy budańskiego Kościoła Skalnego.

Dzieje tego niecodziennego, wydrążonego w skale kościoła sięgają pierwszej połowy minionego stulecia, kiedy to z inicjatywy Gyuli Pfeifera na wschodnim stoku Góry Gellérta, kościół ów wybudowano. W maju 1934 roku w pobliskim klasztorze zamieszkali przybyli tu  z Jasnej Góry ojcowie paulini. W okresie II wojny światowej w Kościele Skalnym na nabożeństwach w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej gromadzili się polscy uchodźcy cywilni i żołnierze WP, internowani na Węgrzech. Modlono się o szczęśliwy i rychły powrót do Wonej i Niepodległej Ojczyzny – Polski. Wówczas opiekę duszpasterską sprawował nad nimi prowincjał paulinów na Węgrzech o.Michał Zembrzuski, a od października 1939 roku w klasztorze paulinów miało swą siedzibę duszpasterstwo nad uchodźcami polskimi, którym kierował biskup wrocławski ks.Karol Radoński.

W 1950 roku władze komunistyczne, klasztor zamieniły na internat szkoły baletowej, a kościół na magazyn. Zniszczeniu uległy wszystkie ołtarze, paramenty i obrazy, w tym również obraz Matki Bożej Jasnogórskiej. W 1989 roku klasztor i grota kościoła zostają zwrócone węgierskim władzom kościelnym, a w 1992 roku kościół ponownie poświęcono i rozpoczęto regularne odprawianie mszy świętych. 

W 1994 roku warszawskie Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Węgierskiej im. Józsefa Antalla – seniora, reprezentujące wszystkich uchodźców z lat II wojny światowej na Węgrzech, w duchu wdzięczności, ofiarowało kościołowi, nowy ołtarz z kopią cudownego wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej, a także nawiązujące do tamtych lat, tablice pamiątkowe.

Autorem rzeźby, pięknego polskiego orła w koronie, w sercu którego znajduje się namalowana przez siostrę Teresę Błaszczyk ze Zgromadzenia SS.Franciszkanek - Rodziny Maryi, podobizna Jasnogórskiej Pani , a także ozdobnych krat, jest profesor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, znakomity artysta rzeźbiarz Bronisław Chromy. 

Kościół Skalny to miejsce, w którym na codzień węgierscy duchowni odprawiają msze święte węgiersko-języczne, ale są dwa dni w roku kiedy tu właśnie sprzed ołtarza rozbrzmiewa polska mowa: 26 maja w Dniu Matki i 26 sierpnia w święto Matki Bożej Częstochowskiej.

Dzisiaj ( 26.08)  mszę świętą sprawowali tam ks. Maciej Józefowicz i paulin  ojciec Roman Majewski. 

Święto Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej zostało ustanowione w 1904 roku przez papieża Piusa X. Częstochowa, to miejsce gdzie od 1384 roku znajduje się obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem, nazywany też "Czarną Madonną". W roku tym właśnie z Węgier do Polski przywędrowali Paulini.

(inf. wł-BBSz- fot. B.Pál)

Kontakty

Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech
1102 Budapest, Állomás u. 10.
tel: 36-1/261-1798, 36-1/260-7298
fax: 36-1/909-28-56
e-mail: olko@polonia.hu 

Instytucje OSP 
POKO  |  OSP  |  PIBiM

Rzecznik narodowości polskiej

Dr. Rónayné Słaba Ewa
Lengyel Nemzetiségi Szószólói Iroda
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

 

Początek strony