biglogo archivum

W drugą niedzielę adwentu, 6-tego grudnia w budapeszteńskim kościele polskim podczas mszy świętej sprawowanej przez proboszcza Polskiej Parafii Personalnej na Węgrzech ks. Krzysztofa Grzelaka SChr. w asyście ks. Macieja Szumlaka SVD podkreślono znaczenie spowiedzi świętej jako wyrazu pokory i oczyszczenia serca.

Niedziela 6-tego grudnia w kościele w Polsce, jest dniem solidarności i pomocy w potrzebie Kościołowi na Wschodzie. Zespołowi zaangażowanemu w to dzieło przy Episkopacie Polski przewodniczy były nasz ks. proboszcz, ks. Leszek Kryża SChr. Wierni w Budapeszcie podczas Mszy świętej wspierali modlitwą braci na Wschodzie, a także ważną pracę ks. Leszka. Również podczas Mszy proboszcz pobłogosławił medaliki, które zostały wręczone dzieciom, które w tym roku szkolnym przystępowały będą do Pierwszej Komunii Swiętej. Podczas Mszy św. wystąpił parafialny zerspół "Kleksiki".

Wspominano też świętego Mikołaja, który jest szczególnym patronem dzieci, za nie się modli i pomaga w każdej potrzebie. Po mszy dzieci otrzymały słodkie wizerunki Mikołaja.

Postać świętego Mikołaja obecna jest zarówno w wierze katolickiej i prawosławnej. Źródła historyczne nie są zgodne co do tego, kiedy dokładnie przyszedł na świat święty, ale miało to się wydarzyć gdzieś między 250 a 286 rokiem naszej ery. Pewnym jest natomiast, że Mikołaj wywodził się z zamożnej rodziny z Patary, położonej w zachodniej Lykii, prowincji Azji Zachodniej, a na terenach obecnej Turcji. Według zapisów historycznych, rodzice pozostawili Mikołajowi fortunę, którą rozdał ubogim. Sam został w 300 roku biskupem i zarządzał diecezją w stolicy Myry. W trakcie swojej posługi zasłynął ze świętości, poświęcenia i cudów. Święty Mikołaj był też ofiarą prześladowań chrześcijan za panowania cesarza Dioklecjana. Biskup został nie tylko uwięziony, ale i zmuszony do opuszczenia rodzinnych stron. Dopiero w 313 roku po uprawomocnieniu przez cesarza Konstantyna chrześcijaństwa, Mikołaj został uwolniony i mógł wrócić do Myry. Święty zmarł około 350 roku, a data jego śmierci stała się dniem jego wspomnienia. Obecna tam była nasza fotoreporterka Barbara Pál.

(inf. wł, fot. B.Pál)

Kontakty

Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech
1102 Budapest, Állomás u. 10.
tel: 36-1/261-1798, 36-1/260-7298
fax: 36-1/909-28-56
e-mail: olko@polonia.hu 

Instytucje OSP 
POKO  |  OSP  |  PIBiM

Rzecznik narodowości polskiej

Dr. Rónayné Słaba Ewa
Lengyel Nemzetiségi Szószólói Iroda
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

 

Początek strony