biglogo archivum

Ogólnokrajowy Samorzad Polski przylacza sie do prostestu EUWP w sprawie  aresztowania Andzeliki Borys.

PROTEST

Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych
przeciw aresztowaniu Andżeliki Borys

We wtorek 23 marca br. w godzinach popołudniowych Andżelika Borys, Prezes Związku Polaków na Białorusi została przez funkcjonariuszy milicji aresztowana. Pretekstem było zorganizowanie przez ZPB w dniu 7 marca, tradycyjnego, polskiego jarmarku „Kaziuki”.

Dzisiaj, 24 marca, odbył się proces sądowy, w którym świadkami oskarżenia byli milicjanci, a sędzia Rusłan Gurin skazał Andżelikę Borys na 15 dni aresztu.

Takie postępowanie władz białoruskich nosi wyraźne cechy prześladowania i jest sprzeczne z międzynarodowymi zobowiązaniami Białorusi dotyczącymi ochrony mniejszości narodowych.

Andżelika Borys jest od wielu lat szanowanym przywódcą polskiej mniejszości na Białorusi działającą na rzecz utrzymaniu przez młode pokolenie polskich tradycji i języka.

W imieniu Europejskiej Unii Wspólnot polonijnych zdecydowanie protestujemy przeciw aresztowaniu i skazaniu Andżeliki Borys oraz apelujemy do władz białoruskich o jej niezwłoczne uwolnienie.

Sekretariat
Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych

Fot. EUWP

Kontakty

Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech
1102 Budapest, Állomás u. 10.
tel: 36-1/261-1798, 36-1/260-7298
fax: 36-1/909-28-56
e-mail: olko@polonia.hu 

Instytucje OSP 
POKO  |  OSP  |  PIBiM

Rzecznik narodowości polskiej

Dr. Rónayné Słaba Ewa
Lengyel Nemzetiségi Szószólói Iroda
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

 

Początek strony