biglogo archivum

Tegoroczną laureatką nagrody PRO CULTURA MINORITATUM  HUNGARIAE przyznawanej osobom, wywodzącym się z kręgów narodowościowych, a wnoszących duży wkład w kulturę Węgier jest mieszkająca w Budapeszcie nasza rodaczka, pianistka Izabela Darska Havasiné, która od 2002 r. prowadzi fundację noszącą imię Györgya Ferenczyego jej ostatniego profesora gry na  fortepianie, Węgra, który był w swoim czasie uznawany za najlepszego wykonawcę utworów Chopina.

Głównym zadaniem fundacji jest opieka nad spuścizną Chopina na Węgrzech. Fundacja im. Gyögya Ferenczyego organizuje na Węgrzech międzynarodowe konkursy chopinowskie dla młodzieży w różnych grupach wiekowych, a także koncerty zwycięzców konkursów  zarówno na Węgrzech, jak i w Polsce.

Nagrody 13 tegorocznym laureatom wywodzącym się z 12 osiadłych na Węgrzech narodowości wręczyli: wicepremier  Węgier Zsolt Semjén i sekretarz stanu do spraw Kościołów i kontaktów z mniejszościami narodowymi w kancelarii premiera Miklós Soltész. Polska laureatka I.Darska ze względu na pobyt za granicą nagrodę odbierze w późniejszym terminie.

W gali, która odbywała się 17 maja 2021r. w centrum kultury narodowości bułgarskiej w Budapeszcie w ograniczonym gronie z uwagi na pandemię koronawirusa, w imieniu naszej narodowości uczestniczyła przewodnicząca Ogólnokrajowego Samorządu Polskiego na Węgrzech Maria Felföldi.

inf. wł. fot. B.Pál

Kontakty

Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech
1102 Budapest, Állomás u. 10.
tel: 36-1/261-1798, 36-1/260-7298
fax: 36-1/909-28-56
e-mail: olko@polonia.hu 

Instytucje OSP 
POKO  |  OSP  |  PIBiM

Rzecznik narodowości polskiej

Dr. Rónayné Słaba Ewa
Lengyel Nemzetiségi Szószólói Iroda
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

 

Początek strony