biglogo archivum

 

W niedzielę 6 czerwca w budapeszteńskim kościele polskim obchodziliśmy uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa nazywaną także

uroczystością Bożego Ciała. Chrystus ustanowił Najświętszy Sakrament przy Ostatniej Wieczerzy.

Opisali to Ewangeliści: Mateusz, Marek i Łukasz oraz święty Paweł Apostoł. Nowy Katechizm Kościoła Katolickiego mówi, iż "sposób obecności Chrystusa pod postaciami eucharystycznymi jest wyjątkowy. W Najświętszym Sakramencie Eucharystii są zawarte prawdziwie, rzeczywiście i substancjalnie Ciało i Krew wraz z duszą i Bóstwem Pana naszego Jezusa Chrystusa, a więc cały Chrystus." 

Po Mszy Świętej  celebrowanej w jęz. węgierskim wyruszyła procesja eucharystyczna do czterech ołtarzy - dwóch polskich znajdujących się przy kościele polskim i przy Domu Polskim oraz dwóch węgierskich umiejscowionych przy domach węgierskich wiernych. Udział w tegorocznej procesji był szczególnym umocnieniem publicznego wyznania wiary w obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, którego zabrakło nam rok temu z powodu pandemii.

To żywe świadectwo wiary umocni naszą parafialną wspólnotę i wpłynie na osobiste pogłębienie więzi z Chrystusem, które było narażone na osłabienie z powodu ograniczeń. Podkreślił proboszcz Polskiej Parafii Personalnej na Węgrzech ks. Krzysztof Grzelak SChr. Po procesji była  sprawowana Msza Święta w jęz. polskim. Procesji i uroczystości przewodniczył ks. Krzysztof Olejnik SChr., przełożony generalny Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, który przeprowadza wizytację zakonną w naszej parafii, a asystował mu o. Andrzej Kostecki OP, prowincjał Wikariatu Węgier Zakonu Dominikanów i przełożony domu w Szentendre oraz proboszcz naszego kościoła ks.Krzysztof Grzelak SChr.

Kościół katolicki na świecie Boże Ciało obchodzi w czwartek po niedzieli Trójcy Przenajświętszej. Na Węgrzech uroczystości  Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (ze względu na to, że czwartek jest dniem roboczym) odbywają się tradycyjnie w niedzielę.

inf. wł. fot. B.Pál

Kontakty

Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech
1102 Budapest, Állomás u. 10.
tel: 36-1/261-1798, 36-1/260-7298
fax: 36-1/909-28-56
e-mail: olko@polonia.hu 

Instytucje OSP 
POKO  |  OSP  |  PIBiM

Rzecznik narodowości polskiej

Dr. Rónayné Słaba Ewa
Lengyel Nemzetiségi Szószólói Iroda
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

 

Początek strony