biglogo archivum

W niedzielę 13 czerwca 2021 r. w katedrze Najświętszej Marii Panny nazywanej kościołem Macieja na Wzgórzu Zamkowym w Budapeszcie odbyła się Msza święta sprawowana z okazji 800-lecia przybycia na Węgry Dominikanów, której przewodniczył nuncjusz apostolski ks. abp Michael August Blume , a wśród uczestników uroczystości obecni byli m.in. goście z Rzymu, Niemiec,a także polscy zakonnicy, którzy posługę kapłańską pełnią obecnie lub w przeszłości pełnili na Węgrzech.

Dominikanie, Zakon Braci Kaznodziejów – katolicki zakon męski założony w 1216 r. przez św. Dominika Guzmána „szczególnie dla kaznodziejstwa i zbawiania dusz”. Według księgi Vitae fratrum (Życie braci), opracowanej przez Gerarda de Frachet OP, opisującej życie pierwszego pokolenia braci, spisanej jeszcze za ich życia, zakon został „założony przez św. Dominika w Tuluzie przede wszystkim dla zwalczania herezji i schizmy”. Zakon nazywa się oficjalnie po łacinie Ordo Praedicatorum (pol. Zakon Kaznodziejów), stąd skrót przy nazwisku „OP”. 

Na Węgry dominikanie przybyli w 1221 roku, a nasz rodak, ojciec Andrzej Kostecki OP – magister lic. prawa kanonicznego, magister teologii, absolwent Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, duszpasterz rodzin, obecnie jest prowincjałem Wikariatu Węgier Zakonu Dominikanów i przełożonym domu w Szentendre. Posługę kapłańską od 23 lat pełni wśród węgierskich wiernych, ale jest też głęboko zaprzyjaźniony ze społecznością zgromadzoną przy polskiej parafii.

inf. wł. fot.GP ( na podstawie transmisji internetowej Mszy św.) 

 

                  

Kontakty

Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech
1102 Budapest, Állomás u. 10.
tel: 36-1/261-1798, 36-1/260-7298
fax: 36-1/909-28-56
e-mail: olko@polonia.hu 

Instytucje OSP 
PDK  |  OSP  |  PIBiM

Rzecznik narodowości polskiej

Dr. Rónayné Słaba Ewa
Lengyel Nemzetiségi Szószólói Iroda
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

 

Początek strony