biglogo archivum


28 czerwca w Budapeszcie na posiedzeniu plenarnym zebrał się Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech. Obecnych było 9 radnych, a więc zebranie było prawomocne. Przewodnicząca samorządu Maria Felföldi i kierownik Biura OSP dr Éva Tupcsia złożyły sprawozdania z działaności programowej i gospodarczej samorządu w minionym okresie.

Wysłuchano informacji i wiele uwagi poświęcono kontynuacji prac remontowo-budowlanych w Centrum Oświatowym w Balatonboglár, a także prac adaptacyjno-remontowych w siedzibie Ogólnokrajowej Szkoły Polskiej w Budapeszcie. Postanowiono rozpisać przetarg na wykonanie w/w robót.

Radni zatwierdzili program pedagogiczny Ogólnokrajowej Szkoły Polskiej na Węgrzech na rok 2021/22, a także przyjęli poprawki do Regulaminu Działania tej szkoły. Bardzo wiele uwagi poświęcono rozwiązaniu spraw związanych ze stanem prawnym cmentarza i kaplicy znajdujących się w Derenku na ruinach najstarszej polskiej wsi na Węgrzech. Mówiono także m.in. o przygotowaniach do Zjazdu Polonii, który ( jeśli warunki epidemiologiczne pozwolą) byłby zorganizowany jesienią br. i o sierpniowych uroczystościach w Balatonboglár. Szczegółowy protokół z posiedzenie OSP znajdzie się niebawem na stronie internetowej samorządu, pod adresem:
https://lengyelonkormanyzat.hu/kozgyules/jegyzokonyvek/ . Kolejne plenarne posiedzenie OSP zapowiedziano na początek października br.

inf. wł. fot. E.Bóka   

                  

Kontakty

Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech
1102 Budapest, Állomás u. 10.
tel: 36-1/261-1798, 36-1/260-7298
fax: 36-1/909-28-56
e-mail: olko@polonia.hu 

Instytucje OSP 
PDK  |  OUSPiP  |  PIBiM

Rzecznik narodowości polskiej

Dr. Rónayné Słaba Ewa
Lengyel Nemzetiségi Szószólói Iroda
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

 

Początek strony