allomas 10

Kwartalny dodatek Polonii Węgierskiej

PW


Pismo założone przez PSK im. J. Bema na Węgrzech w 1987 r.

Redaguje Kolegium w składzie / szerkesztik:
redaktor naczelna / főszerkesztő
BOŻENA BOGDAŃSKA-SZADAI
redaktor węgierski / magyar szerkesztő
ANDRÁS BENZA-ROMANOWSKI ASZTALOS
sekretarz redakcji / olvasó szerkesztő
MAGDALENA RAJTAR-SZABÓ
redaktor graficzny / grafikai szerkesztő
DUKAY BARNA
stali współpracownicy / főmunkatársak
MARIA ÁGOSTON,
TADEUSZ KROTOS,

BARBARA PÁL, SÁRKÖZI EDIT,
SZALAI ATTILA, TROJAN TÜNDE

współzałożyciel pisma
redaktor a lap egyik alapító szerkesztője
JERZY KOCHANOWSKI

Adres / szerkesztőség címe:
1051 Budapest, V. Nádor u. 34. 
Tel. + 36 1 3110216
e-mail: glospolonii@bem.hu

Początek strony