biglogo archivum

Celem, zorganizowanego przez nasz samorząd konkursu historycznego jest propagowanie historii Polski. Tematem był I Rozbiór  Rzeczpospolitej Obojga Narodów w 1772 roku.

Mieliśmy na uwadze 250 jego rocznicę.   Materiały do konkursu przygotował historyk, polonista dr Miklós Mitrovits.  Jednocześnie opisane zostały powiązane pojęcia z tym okresem historycznym tj. liberum veto, konfederacja itd. Do konkursu zgłosili się uczniowie Liceum Kempelen Farkas i Liceum Budai Nagy Antal, stawiając czoła testom oraz pisemnym i wizualnym zadaniom tj. rozpoznanie postaci historycznych, pokaz położenia królestwa.

Dostaliśmy podziękowania: „Bawiliśmy się świetnie, było bardzo dobrze zorganizowane i otrzymaliśmy też rzadkie i cenne prezenty”.

Wszyscy ucztniowie dostali książki powiązane z polsko-węgierską historią zakupione przez samorząd, przekazane przez p. Andrzeja Kalinowskiego Konusula RP oraz Fundację im. Wacława Felczaka.

Dziękuje wszystkim za współpracę!

dr Jakab Ágota, przewodnicząca Samorządu Polskiego XXII dzielnicy Budapesztu

                  

Kontakty

Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech
1102 Budapest, Állomás u. 10.
tel: 36-1/261-1798, 36-1/260-7298
fax: 36-1/909-28-56
e-mail: olko@polonia.hu 

Instytucje OSP 
PDK  |  OUSPiP  |  PIBiM

Rzecznik narodowości polskiej

Dr. Rónayné Słaba Ewa
Lengyel Nemzetiségi Szószólói Iroda
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

 

Początek strony