biglogo archivum

2 grudnia 2022r. w Budapeszcie na ostatnim w tym roku plenarnym posiedzeniu zebrał się Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech.

Do najważniejszych decyzji jakie podjęto na posiedzeniu było powołanie KFT "Dwa dęby", spółki która będzie się zajmowała sprawami związanymi z działaniami w ośrodku kulturalno-oświatowym w Balatonboglár. Burzliwą dyskusję wywołały propozycje zmian dotyczących działania Polskiego Ośrodka Kulturalno-Oświatowego, w tym przypadku podobnie jak w przypadku KFT "Dwa dęby" szczegółowe decyzje będą tematem kolejnego posiedzenia OSP. Radni samorządu  postanowili powołać (wyłonionych drogą konkursu) na stanowiska dyrektora Polskiego Instytutu Badawczego i Muzeum historyka Istvána Balázsa, a funkcję redaktora naczelnego miesięcznika " Polonia Węgierska" powierzono Monice Fąfrowicz-Wróbel. Ponadto przewodnicząca OSP oraz dyrektorzy podległych temu samorządowi instytucji złożyli sprawozdania z pracy w/w, a także przyjęli poprawki do budżetu na rok 2022. Zebranie było prawomocnym, uczestniczyło w nim 13 radnych OSP. Obecna była także rzecznik narodowości polskiej w ZN Węgier dr Rónayné Słaba Ewa. Szczegółowe sprawozdanie z przebiegu zebrania niebawem będzie można czytać na stronie www.lengyelonkormanyzat.hu.

Zapowiedziano, że na kolejnym posiedzeniu plenarnym radni zbiorą się w lutym

2023 roku.

 

Inf., fot. wł.      

                  

Kontakty

Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech
1102 Budapest, Állomás u. 10.
tel: 36-1/261-1798, 36-1/260-7298
fax: 36-1/909-28-56
e-mail: olko@polonia.hu 

Instytucje OSP 
PDK  |  OSP  |  PIBiM

Rzecznik narodowości polskiej

Dr. Rónayné Słaba Ewa
Lengyel Nemzetiségi Szószólói Iroda
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

 

Początek strony