biglogo archivum

Ma van Húsvét V. vasárnapja. A budapesti Lengyel Templomban megtartott szentmise alatt visszatértünk titokzatos keresztségünkhöz, amely alatt eggyé lettünk Krisztussal, akiben megkaptuk a megváltást.

A szentmise főcelebránsa dr. Adam Nita prelátus atya, a tarnówi bazilika plébánosa volt, a liturgiában Krzysztof Grzelak atya, a Lengyel Perszonális Plébánia plébánosa koncelebrált. A helyi egyházközség hívei, valamint az itt, a magyarországi lengyelek javára szolgálatot teljesítő Krisztus Király rendi nővérek mellett jelen volt Małgorzata Michna tarnówi missziós nővér is. Április 27-ére esik Wincenty Danek atya halálának 79. évfordulója; ő építtette templomunkat és a budapesti lengyel közösség káplánja volt.

A magyarországi lengyelség története szervesen kapcsolódik Wincenty Danek személyéhez, aki lwowi pap volt; 117 éve érkezett Budapestre, ahol a magyarországi lengyel emigráció lelkipásztora lett. Kőbányán lengyel templomot építtetett, menedékhelyet létesített, amelyből a későbbiekben a Lengyel Ház lett. A Budapest X. kerületi köztemetőben lengyel parcellát alakított ki. Wincenty Danek atya 1870 IX. 14-én született a kosowi járásban található Kuty településen, amely a lwowi egyházmegye része volt. A Lwowi Egyetem jogi karán végzett, 1895-ben pedig belépett a papi szemináriumba, miután ezt elvégezte, Oleszczyce és Opryłowice településkeen szolgált, 1907-ben pedig Budapestre irányították, ahol az itteni lengyelség kötelékeiben 38 éven keresztül teljesített papi szolgálatot. 1945 április 27-én 75 éves korában halt meg, maradványait a Rákoskeresztúri temető lengyel parcellájában (ma katonai parcella) helyezték örök nyugalomra. 2005 óta a budapesti Lengyel Templom melletti kertben 2005 óta áll az atya szobra, amelynél aprilis 28-án, halálának 79. évfordulója alkalmából a jelenlévők imát mondtak el és virágokat helyeztek el, köztük a Szent Adalbert Egyesület delegációja és Takácsné Kalińska Katarzyna, az egyesület elnöke.

Inf. GP., saját, fotó: Pál B., ford. Bóka E.

                  

Kapcsolat

Országos Lengyel Önkormányzat
1102 Budapest, Állomás u. 10.
tel: 36-1/261-1798, 36-1/260-7298
fax: 36-1/909-28-56
e-mail: olko@polonia.hu 

OLÖ Intézmények
LMH  |  LNONI  |  LKIésM

Lengyel szószóló

Dr. Rónayné Słaba Ewa
Lengyel Nemzetiségi Szószólói Iroda
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

 

Lap teteje